هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > سازمان نظام کاردانی 1393/03/21 رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی:

حق نظارت در پروانه اشتغال کاردان‌ها آمده است

در پروانه اشتغال کاردان‌ها به طور صریح آمده است که در امر نظارت و اجرا می‌توانند فعالیت کنند.


حق نظارت  در پروانه اشتغال کاردان‌ها آمده است

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی نظری متفاوت نسبت به نظارت کاردان‌ها دارد. وی به خبرنگار ما گفت: سازمان نظام مهندسی مانند سازمان نظام کاردانی بر خواسته از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است؛ بنابراین در درجه اول یکی نمی‌تواند برای دیگری به واسطه قدرت یا تمولی که دارد تعیین تکلیف کند چرا که این کار بر عهده حاکمیت است. مهدی مؤذن در گفتگو با پيام ساختمان اضافه کرد: پروانه اشتغال که وزارت راه و شهرسازی به افراد می‌دهد یک سند معتبر دولتی است. بنابراین همان دولت که صلاحیت یک مهندس را پشت پروانه اشتغالش می‌نویسد، صلاحیت یک کاردان را هم پشت پروانه اشتغال می‌نویسد.ضمن اینکه در پروانه اشتغال کاردان‌ها به طور صریح آمده است که در امر نظارت و اجرا می‌توانند فعالیت کنند. در یک خط نظارت بر اجرای ساختمان‌های تا 800 مترمربع آمده و در خط پایین آن هم نوشته که صاحب این پروانه می‌تواند ساختمان‌های تا 800 مترمربع را اجرا کند. وی ادامه داد: پروانه اشتغال مهندسان هم همین موارد را فهرست وار نوشته است با این تفاوت که متراژ نظارت و اجرای آنها تا 1500 مترمربع می‌باشد؛ چرا که حاکمیت توان فنی مهندس را بیشتر دیده است. اما همه باید قبول کنیم که جنس نظارت یک چیز است، حالا چه 800 متر باشد و چه 1500 متر. رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی با بیان اینکه اگر واقعاً کاردان به کمک مهندس ناظر خلاءهای نظارت را پرکند، بسیار کار خوبی است، افزود: اخیراً آقای دکتر غفرانی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده بودند که ما قبول داریم کاردان‌ها باید به کمک نظارت بیایند اما مشکل ما این است که ممکن است ما مجبور شویم سهمی از حق‌الزحمه مهندس ناظر را برداریم و به یک کاردان فنی بدهیم. بنابراین آقای غفرانی اصل موضوع را قبول کرده‌اند و فقط نگران کاهش حق‌الزحمه مهندسان هستند. وی در پایان گفت: ساختمان‌ها از اینجا گران نمی‌شود. مگر هر ساله عوارض ساخت افزایش نمی‌یابد و مصالح ساختمانی گران نمی‌شود چه اتفاقی در صنعت ساختمان افتاده است؟ متأسفانه شهامت ابراز آن چیزی که درست است را نداریم. در صنعت ساختمان آیتم‌هایی وجود دارد که باعث افزایش میلیونی قیمت ساختمان در مترمربع می‌شود. همه اینها را رها کرده‌ایم و چسبیده‌ایم به اینکه متری 30،40 هزار تومان برای حوزه نظارت می‌گیریم و وحشت داریم که نکند این پول 50 هزار تومان شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه