هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > سازمان نظام کاردانی 1393/03/21 عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

کاردان‌ها حق نظارت ندارند

مقررات ملی ساختمان جایگاهی برای نظارت کاردان‌ها در ساختمان ندیده است و کاردان‌ها طبق قانون فقط باید در بخش اجرا فعالیت کنند و نظارت و محاسبات از وظایف مهندس است.


کاردان‌ها حق نظارت ندارند

عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: کاردان‌ها فقط در بخش اجرا می‌توانند وارد شوند و در بخش محاسبات و نظارت نمی‌توانند کارایی داشته باشند. وی افزود:اگر کسی نسبت به نحوه نظارت مهندسان ناظر معترض است، چاره آن استفاده از کاردان‌ها نیست. بلکه باید حق‌الزحمه واقعی مهندسان ناظر به درستی پرداخت شود تا به عنوان ناظر مقیم در پروژه حاضر باشند. سید باقر زنده دل در گفتگو با پيام ساختمان با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد: مقررات ملی ساختمان جایگاهی برای نظارت کاردان‌ها در ساختمان ندیده است و کاردان‌ها طبق قانون فقط باید در بخش اجرا فعالیت کنند و نظارت و محاسبات از وظایف مهندس است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه