هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > معماری و دکوراسیون 1393/03/21 آخوندی:

معماری شهر ها نگران کننده است

در بسیاری از شهرها وضعیت معماری نگران کننده است و نباید خودمان را به خواب خرگوشی بزنیم


معماری شهر ها نگران کننده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: اصلی‌ترین بحث این است که نوسازی باید تبدیل به یک خواسته اجتماعی شود و به دلیل اینکه این مهم صورت نگرفته است، ساخت‌وساز در حواشی بیشتر صورت می‌گیرد. عباس آخوندی در مراسم هفدهمین سالروز تاسیس شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه به دنبال این هستیم که نوسازی در بافت فرسوده را تبدیل به یک خواسته اجتماعی کنیم، گفت: خواست اجتماعی چیزی جز مداخله قانونمند ساکنان در محیط زندگی خودشان نیست. وی با بیان اینکه در بسیاری از شهرها وضعیت معماری نگران کننده است و نباید خودمان را به خواب خرگوشی بزنیم، خطاب به شهرداری تهران گفت: نوسازی با افزایش تراکم غیرمنطقی راه حل درستی نیست و قطعاً کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: نظام درآمد شهرداری‌ها باعث شده که تمام فرصت‌های آینده زیست شهری به فروش گذاشته شود و ما باید این مسائل را به بحث بگذاریم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه