1393/03/21

قيمت هاي گمرك واقعي نيست

پروا سلطاني،نایب‌رئیس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران گفت: آماري كه در گمرك وجود دارد داراي يك نقطه‌ضعف است و آن قیمت‌گذاری بر سنگ آهن است كه با بازار متغير سنگ آهن در جهان تناسبي ندارد.


قيمت هاي گمرك واقعي نيست

پروا سلطاني نایب‌رئیس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران به خبرنگار ما گفت: براي رسيدن به قيمت واقعي اين كالا بايد قيمت متوسط جهاني در سال 1391 را لحاظ كرد تا اينكه به عدد منطقي و معقولي براي ميزان ارزآوري صادرات اين كالا دست يابيم. متوسط قيمت در سال 1390 حدود 100 تا 120 دلار بوده و در سال 1391 هم اين عدد حدود 7 درصد رشد داشته است. سلطاني ادامه داد: آماري كه در گمرك وجود دارد، داراي يك نقطه‌ضعف است و آن قیمت‌گذاری بر سنگ آهن است كه با بازار متغير سنگ آهن در جهان تناسبي ندارد. از اين رو قیمت‌های گمرك واقعي و قابل استناد نيست اما آمار سنگ آهن صادرشده درست و قابل استناد است كه 17 ميليون تن در سال 1390 و نزدیک به 19 میلیون تن در سال 1391 صادرات سنگ آهن داشتيم." نایب‌رئیس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن در خصوص آينده بازار سنگ آهن گفت: کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ بازار سنگ آهن در سال 92 به خوبي سال قبل نيست اما كاهش قيمت آن هم، چنان نيست كه ريسك بالايي را براي فعالان اين عرصه ايجاد كند. وي به عوامل تأثیرگذار در بازارهاي جهاني اشاره كرد و گفت: مؤلفه‌های موثر مانند؛ قيمت جهاني فولاد و عوامل اقتصادي و غیراقتصادی متعددي می‌تواند در قيمت اين كالا در بازارهاي جهاني موثر باشد. سلطاني تاكيد كرد : اگر چه صادرات عمده سنگ آهن ايران به چين است اما به كشورهاي حوزه خلیج‌فارس ، تركيه و پاكستان هم سنگ آهن صادر مي‌شود. پس ما بايد از فرصت خوب بازار چين تا زماني كه ممكن است، براي توسعه پايدار صنعت كشور استفاده كنيم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه