هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1393/03/21

صندوق ضمانت ساخت و ساز ایجاد شود

عضو کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگاني و صنايع ايران گفت: براي حمايت از ساخت‌وساز در كشور بايد صندوق جديدي ايجاد شود تا به ارائه دو نوع پوشش ريسك تجاري و ريسك نوسانات ارزي اقدام كند.


صندوق ضمانت ساخت و ساز ایجاد شود

مهندس محمد پارسا به خبرنگار پيام ساختمان گفت : در شرايط اقتصادي حاًًًضر بايد براي تأمین هزینه‌های صنعت احداث به بازار سرمايه روي آورد. عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد:‌ تحقق اين امر نياز به " پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز " و نيز "تضمين ريسك پرداخت تجاري پروژه " دارد كه بايد براي اين اقدام صندوق جديدي ايجاد شود تا ريسك تجاري و نوسانات ارزي را پوشش دهد. پارسا در توضيح اين پيشنهاد گفت: ساختار اين صندوق پيشنهادي ، شباهت زيادي به صندوق ضمانت صادرات دارد اما اين صندوق براي كارآمد بودن بايد سرمايه بسياري داشته باشد كه مي توان از نقدينگي آزاد جامعه و يا "صندوق توسعه ملي "‌ استفاده كرد. رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي تهران تاكيد كرد: راه ديگر اين است كه سرمايه صندوق ضمانت صادرات افزايش يابد تا اين صندوق علاوه بر پروژه‌های خارجي ، پروژه‌های ساخت‌وساز داخلي بزرگ را نيز تضمين كند. مهندس پارسا با اشاره به علاقه سرمایه‌داران كشورهاي منطقه مانند كويت، عمان ،امارات و ايرانيان خارج از كشور جهت سرمایه‌گذاری در فرصت‌های بسيار صنعتي كشور اظهار داشت: بايد براي اين اقدام بستر تضمين امنيت بازگشت سرمايه فراهم شود و اين مهم با " پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز " امکان‌پذیر می‌شود كه دولت بايد آن را ایجاد کند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه