هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > نمایشگاه و همایش 1393/03/21

اعلام زمان چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مردادماه سال جاری برگزار می شود.


اعلام زمان چهاردهمین نمایشگاه بین المللی  ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مردادماه سال جاری برگزار می شود. به گزارش پيام ساختمان و بر اساس اعلام شرکتسهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 19 لغایت 22 مردادماه سال جاری برگزار می شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه