1393/03/21

انتخاب ناظر حق نظام مهندسی است

عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه ارجاع کار نظارت منطبق بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است، گفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت را حق حاکمیتی می‌داند و این حق را به سازمان نظام مهندسی داده که ناظر را انتخاب کند و مالک نقشی در انتخاب نداشته باشد.

انتخاب ناظر حق نظام مهندسی است

عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه ارجاع کار نظارت منطبق بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است، گفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت را حق حاکمیتی می‌داند و این حق را به سازمان نظام مهندسی داده که ناظر را انتخاب کند و مالک نقشی در انتخاب نداشته باشد. جابر نصیری در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: قانونگذار درعین‌حال که اختیار ارجاع کار نظارت را به نظام مهندسی داده، مسئولیتی را هم به او واگذار کرده و آن نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر است. در مورد توزیع عادلانه هم باید بگویم که ما نزدیک به یک سال است که این کار را شروع کرده‌ایم و ممکن است در روش‌های اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد اما اصل طرح زیر سؤال نیست. نصیری در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان که طرح ارجاع کار نظارت فضای رقابتی را در بین مهندسان از بین برده است، گفت: به عنوان عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعتقاد دارم به دلیل اینکه در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توزیع کار مهندسان را به صورت یکنواخت دیده، دچار مشکل است و زمانی بحث ارجاع کار منجر به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز می‌شود که توزیع بر مبنای کیفیت باشد و نظام مهندسی عملکرد مهندسان خودش را بررسی کند و بر اساس شایستگی افراد، ظرفیت کاری آنها مشخص شود. همانطور که در سیستم نظام پزشکی نمی‌توانیم برای عمل جراحی پزشکان نوبت تعیین کنیم. عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسان ساختمان استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا معرفی ناظر به مالکان بر طبق سیستم به معنای تضییع حقوق مالک نیست، گفت: مهندس ناظر به معنای واقعی بازرس است و تعیین بازرس یک وظیفه حاکمیتی است و شخص نمی‌تواند بازرس خودش را انتخاب کند چرا که ساختمان یک دارایی است که بین افراد جامعه دست به دست می‌شود و استخدام ناظر (بازرس) توسط مالک عملاً نظارت را بی‌معنی می‌کند، اما انتخاب طراح و مجری شخصی است و مالک می‌تواند بر اساس نظر و سلیقه‌اش انتخاب کند. وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من نحوه ارجاع کار نوعی ظلم به مهندسان و جامعه است. ناظری که وقت آزاد دارد و تخصص و تجربه دارد نباید با کسی که اصلاً وقت سر خاراندن ندارد، برابر باشد. نصیری با بیان اینکه متأسفانه در سیستم ارجاع کار کنونی هر کسی که پروانه اشتغال دارد به صورت مساوی حق نظارت دارد، افزود: در حال حاضر پول به حساب نظام مهندسی ریخته می‌شود و اگر مهندس ناظر کارش را به درستی انجام دهد، طی چهار مرحله از طرف سازمان به حساب ناظر ریخته می‌شود. بنابراین نظام مهندسی باید برای اطلاع از نحوه کار، نظارت درستی بر ناظر داشته باشد. در حقیقت نظام مهندسی هم در کیفیت سهیم است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه