هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1393/03/21

برگزیدگان انتخابات انبوه‌سازان استان تهران

در انتخابات داخلی انجمن انبوه‌سازان استان تهران،حسن محتشم بیشترین رای را کسب کرد


 برگزیدگان انتخابات انبوه‌سازان استان تهران

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، عصر دیروز هفتم اردیبهشت ماه در انجمن انبوه‌سازان استان تهران انتخابات داخلی برگزار شد که طی آن، انبوه‌سازان عضو انجمن 118 رای به حسن محتشم و 65 رای به ایرج رهبر دادند. فهرست کامل برگزیدگان انتخابات انبوه‌سازان استان تهران بدین شرح است: حسن محتشم 118 رای لطیفه هیات 99 رای محمد سالاری 94 رای مریم رحیمی 86 رای احمد خرم 85 رای محمدمهدی مافی 84 رای سعید آسویار 80 رای علیرضا قهاری 78 رای عبدالمجید سجادی نائینی 74 رای محمد خزاعی 68 رای ایرج رهبر 65 رای همچنین در انتخابات مذکور مجید جلیل‌خانی، عباس شریف‌کاشانی و فاطمه وزوانی به عنوان بازرسان انجمن برگزیده شدند. گفتنی است 11 نفر اعضای هیات مدیره برگزیده، طی هفته پیش‌رو مجددا انتخاباتی برگزار کرده و سمت های داخلی نظیر رئیس هیات مدیره و نائب رئیسان وی را انتخاب می‌کنند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه