هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1393/03/21

وزارت تعاون راسا ورود می کند

اگر طرح مسکن امید با استفاده اززمین های دولتی و نیزتسهیلات خاص دولتی اجرایی شود بدون شک می بایست بین وزارت تعاون و نیزراه و شهرسازی تعاملی برقرارشود درغیراین صورت وزارت تعاون راسا می تواند دراین زمینه ورود پیدا کند.


وزارت تعاون راسا  ورود می کند

محمد عسگری، کارشناس مسکن ورئیس اتحادیه تعاونی مسکن مهر کشور در دولت دهم به خبرنگارما گفت: اگر طرح مسکن امید با استفاده اززمین های دولتی و نیز تسهیلات خاص دولتی اجرایی شود بدون شک می بایست بین وزارت تعاون و نیز راه و شهرسازی تعاملی برقرارشود درغیراین صورت وزارت تعاون راسا می تواند دراین زمینه ورود پیدا کند. این استاد دانشگاه بابیان اینکه بعد از انقلاب تاکنون تعاونی های مسکن مختلفی ایجاد شده که بسیاری ازاقشار مختلف را صاحب خانه کرده است، خاطرنشان ساخت: تعاونی هایی همانند شخصی سازها تمام مراحل مربوط به ساخت وساز شامل اخذ پروانه،تعامل با نظام مهندسی و .... را می گذرانند ودلیلی ندارد بخواهند فعالیت های خود را به اطلاع وزارت راه وشهرسازی برسانند واصولا این وزارتخانه نیزمداخله ای دراین زمینه انجام نمی دهد. وی گفت: تنها درصورتی وزارت تعاون باید درحیطه ساخت و سازهای تعاونی از وزارت راه و شهرسازی مجوزداشته باشد که بخواهد از زمین های دولتی درطرح موسوم به امید بهره گیرد زیرا مطابق قانون، واگذاری اراضی دولتی باید برمبنای مصوبات قانونی صورت گیرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه