1393/03/21

دولت به شهر سازان بها بدهد

دولت باید به شهرسازی و شهر سازان اهمیت بدهد تا نهادهای کوچک تر مانند مدیریت شهری از شهر سازان استفاده کنند.

دولت به شهر سازان بها بدهد

عضو جامعه مهندسان شهرساز با بیان اینکه در شرایط حاضر هیچ تعاملی بین حرفه شهرسازی و مدیریت شهری وجود ندارد، گفت: توسعه و مدیریت شهری توسط بازار، زمین‌دار و سرمایه‌دار تعیین می‌شود و آنها مشخص می‌کنند که شهر چگونه ساخته شود. شما اگر به حاشیه بسیاری از شهرها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که علاوه بر ساخت و سازهای ناجور، پروانه ساخت هم می‌گیرند. مهندس ناصر مشهدی زاده با بیان اینکه شهرسازان باید توسط شهرداری‌ها به کار گرفته شوند، گفت: شهر سازان به عنوان کارمندان شهرداری‌ها و تحت فرمان شهرداری‌ها کار می‌کنند. درحالی‌که اگر شهرداری بخواهد از شهر سازان بهره ببرد باید از نظام شهرسازی استفاده کند. مشهدی زاده خاطر نشان کرد: برای اینکه به سمت و سوی مدیریت یکپارچه شهری حرکت کنیم، باید ابتدا همکاری بین واحدهای شهری را داشته باشیم و از مدیریت هماهنگ شهری به آرمان یکپارچگی برسیم. استفاده از دانش شهر سازان شاید اولین گام در ایجاد این مدیریت هماهنگ باشد. دولت هم باید به شهرسازی و شهر سازان اهمیت بدهد تا نهادهای کوچک تر مانند مدیریت شهری از شهر سازان استفاده کنند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه