هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

کدام بازار می‌تواند سودآور باشد؟

تحقق توافق نهایی در ابعاد مختلف تأثیرگذار است و می‌تواند مشوقی باشد که سرمایه‌گذاری برای تولید و تجارت را رونق دهد. به بیان دیگر تفاهم در ژنو می‌تواند آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزند، در نتیجه سازندگان بهتر می‌توانند وارد عرصه ساخت مسکن شوند و اشخاصی که به مسکن نیاز دارند بهتر خواهند توانست تصمیم بگیرند. مهم تر اینکه تردید را در بازار کاهش می‌دهد.


کدام بازار می‌تواند سودآور باشد؟

سال 93 در شرایطی آغاز شد که بازار مسکن همچنان از رکود یک ساله خارج نشده و بورس نیز در شرایط رکود به سر می‌برد. این در حالی است که تصور تغییر در دو مؤلفه اساسی بر همه صنعت و بازارهای کشور سایه افکنده است؛ اول مذاکرات ژنو و دوم اجرای مرحله دوم هدفمندی. هم دولت بر نتایج مذاکرات برای تعامل بهتر با دنیا و برون‌رفت راهبردی از مشکلات فزاینده گام برمی‌دارد و هم وانمود می‌کند که برای اصلاح اقتصاد مرحله دوم هدفمندی را اجرا خواهد کرد. در چنین شرایطی بازارهای مالی و موازی چه مسیری را خواهند پیمود؟ کدام بازار می‌تواند سودآور باشد؟ آیا ژنو به تفاهم نهایی می‌رسد؟ این سؤال را از دکتر صباح زنگنه کارشناس عرصه دیپلماسی می‌پرسیم که آیا مذاکرات به سمت تفاهم یا شرایط وخیم حرکت می‌کند؟"وی با بیان این نکته که هیچ کارشناسی نیست که بتواند ادعا کند هرگز مسئله غیرمنتظره‌ای روی نخواهد داد” به خبرنگار پيام ساختمان گفت: “در مجموع روابط میان ایران و اروپا در حال بهبود است و اگر همین مسیر ادامه یابد امید بسیاری برای تحقق تفاهم‌نامه نهایی میان طرفین وجود دارد.” تأثیر توافق ژنو در مسکن حال سؤال این است که اگر مذاکرات ژنو به امضا تفاهم‌نامه نهایی برسد چه تأثیری بر صنعت ساختمان و بازار مسکن و مصالح خواهد داشت؟ “این دیپلمات کهنه‌کار چنین پاسخ می‌دهد: تحقق توافق نهایی در ابعاد مختلف تأثیرگذار است و می‌تواند مشوقی باشد که سرمایه‌گذاری برای تولید و تجارت را رونق دهد. به بیان دیگر تفاهم در ژنو می‌تواند آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزند، در نتیجه سازندگان بهتر می‌توانند وارد عرصه ساخت مسکن شوند و اشخاصی که به مسکن نیاز دارند بهتر خواهند توانست تصمیم بگیرند. مهم تر اینکه تردید را در بازار کاهش می‌دهد.” راه حل مشکل ساختاری بازار این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست اول توافق ژنو به نتیجه برسد آنگاه دولت مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند؟ گفت: “این بحث جدی تری را می‌طلبد چرا که بهبود یا تغییر ساختار اقتصادی کشور به عالمانه گام برداشتن دولت و هماهنگی ملت نیاز دارد و تنها در صورتی که این عوامل فراهم شود می‌توان مشکلات ساختاری را به شکل جدی حل کرد. در آن صورت است که می‌توان بازارهای کشور از جمله مسکن را تنظیم نمود.” زنگنه با طرح این سؤال که آیا تحقق تفاهم در ژنو می‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را حل کند، اظهار داشت: “فکر نمی‌کنم تفاهم ژنو بتواند مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور را حل کند البته می‌تواند فضای عمومی و سیاسی کشور را بهتر کند اما برای حل مشکلات ساختاری اقتصادی باید بر توان خود متکی بود و از وعده‌های کاذب به بازار مسکن احتراز نمود چرا که نمی‌توان مشکل مسکن را با مسکن حل کرد.” مشاور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تاکید کرد: “تا زمانی که همچنان وابستگی به نفت و منابع طبیعی است و روش‌های پرداخت اعانه دنبال می‌شود اقتصاد اصلاح نمی‌شود. بلکه اشتغال وقتی ایجاد می‌شود که چشم‌انداز روشن و برنامه‌های مشخص و البته حضور جدی بخش غیردولتی در اقتصاد کشور دیده شود. همچنین تصدی‌گری دولت در کارهای بزرگ یا متوسط ساختار اقتصاد اصلاح نخواهد شد در نتیجه راهکارهای جدید و ابداعات جدید وارد بازار نخواهد شد. وی معتقد است: باید حضور بخش خصوصی را جدی گرفت تا بتوان به اصلاح ساختار کمک کرد.” با این حال سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه توسط ایرانیان مقیم خارج مدتی است مورد توجه دولت قرار دارد و برای آن هم تبلیغ می‌شود و این امیدواری را در بیان مسئولان ارشد اجرایی کشور می‌توان دید. از این رو سؤال مهم این است که برای تأمین مالی صنعت تا چه اندازه باید این مسیر را جدی دانست؟ کارشناس روابط بین‌الملل می‌گوید: “زمانی که تفاهم‌نامه نهایی تحقق یابد و از طرف دیگر کاهش تصدی‌گری دولت مسجل شود، سرمایه‌گذاران ایرانی اولین اشخاصی هستند که سرمایه و تخصص خود را به داخل کشور منتقل خواهند کرد.”

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه