هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

معماری گذشته ایران چراغ معماری آینده جهان

معماری فردا باید متاثر از معماری گذشته و برگرفته از تجربیات پیشین و ساختن بهتر آینده جهان باشد.


 معماری گذشته ایران   چراغ  معماری آینده جهان

معماری فردا باید متاثر از معماری گذشته و برگرفته از تجربیات پیشین و ساختن بهتر آینده جهان باشد. پروفسور محمود گلابچی رییس کرسی یونسکو در معماری اسلامی در گفتگو با پيام ساختمان گفت:کرسی معماری اسلامی در یونسکو بر این اعتقاد است که معماری گذشته ایران یکی از چراغ های روشن و در خشان مسیر آینده معماری ایران و حتی جهان است. وی ادامه داد:معماري معاصر ما در حال حاضر از مفاهيم گذشته فاصله گرفته است. در معماري سنتی ما به درونگرايي و رعايت حريم توجه می شد در حالی که امروز به این مسائل توجهی نمی شود. وی با اشاره به اینکه همه افراد علاقه دارند در محيطي امن، دور از نگاه و چشم افراد ديگر زندگي كنند،بیان کرد: خانه های قدیمی ما داراي يك بيروني و يك اندروني بودند؛ حريم داشتند و ساختمان ها نسبت به بناهاي مجاور داراي ديد و اشراف نبودند. اين نمونه ها، آسيب هايي است كه متاسفانه امروز ما را از ارزش هاي مطرح در معماري اصيل ايراني محروم كرده است. به عنوان مثال ما سنگ طبيعي را كه محصول كشور خودمان است، كنار مي گذاريم و يك نماي ساندويچ پنل آلومينيومي وارداتي را (از اروپا گرفته تا چين) جايگزين آن مي كنيم؛ اين نشان مي دهد كه در حال حركت به سمتي هستيم كه از آن بوم آورد بودن فاصله مي گيريم.وی تصریح کرد: متاسفانه معماری معاصر ما تحت تاثير مسائل اقتصادي بسياري از ارزش ها را كنار گذاشته و به سمت مصالحي رفته كه متعلق به جامعه ایرانی نيست. وی درباره برنامه های آینده کرسی یونسکو در معماری گفت:ما در نظر داریم کتاب هایی را به فارسی و انگلیس چاپ کنیم.این کتاب ها مربوط به شناخت معماری ایران و فناوری های گذشته است که به انگلیسی چاپ خواهد شد.کتابی هم به زبان فارسی در خصوص برنامه های کرسی در دست چاپ داریم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه