1393/03/21

درآمد یارانه ها در بخش تولید هزینه شود

متأسفانه درآمدهای حاصل از هدفمندی در دولت دهم بر اساس احساسات و به صورت فرا قانونی صرف شد و امیدوارم دولت یازدهم اشتباهات دولت قبل را تکرار نکند

درآمد یارانه ها در بخش تولید هزینه شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، در پاسخ به این سؤال که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کجا صرف خواهد شد، به پيام ساختمان گفت: متأسفانه درآمدهای حاصل از هدفمندی در دولت دهم بر اساس احساسات و به صورت فرا قانونی صرف شد که امیدوارم دولت یازدهم اشتباهات دولت قبل را تکرار نکند و در خصوص اختصاص درآمدهای حاصل از هدفمندی فاز دوم یارانه‌ها هوشیارانه عمل کند . این نماینده مجلس با بیان این مطلب که با اختصاص درآمدها در حوزه درمان یا ساختمان مخالف نیستم، گفت: در فاز اول بسیاری از درآمد حاصله، در بخش ساختمان هزینه شد و بسیاری از حوزه‌ها بی‌نصیب ماند، و اصرار بر ورود این درآمدها به چند بخش شاخص باعث می‌شود یک نوع ناموزونی و عدم تعادل در کشور اجرا شود. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها به صنعت و خدمات دیونی دارد و ریالی از این بابت پرداخت نکرده است، گفت : ایران در حوزه اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی است و توجه به یک حوزه باعث می‌شود در این بخش رشد کنیم و در دیگر بخش‌ها از رشد کافی برخوردار نباشیم که در این حالت اقتصاد کشور همانند پیکره‌ای می‌شود که یک عضو بلندتر و قوی و یک عضو بسیار کوتاه و ضعف داشته باشد و این عدم تناسب به تمام حیطه‌ها آسیب می‌رساند . وی با تاکید بر این مطلب که اگر این درآمدها در بخش تولید ،صادرات و بهداشت هزینه شود، حرفی نداریم اما به این شکل عقب‌ماندگی‌هایی در بخش‌های دیگر خواهیم داشت.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه