1393/03/21

دست سوداگران مسکن زیر تیغ مالیات

مالیاتی که در گذشته وجود داشت بسیار کم بود، و در حال حاضر برای آن باید سازوکاری تعیین شود که از یک سو جلوی سوداگری را بگیرد، و از دیگر سو به گونه‌ای باشد که باعث کاهش انگیزه انبوه‌سازان نشود.

دست سوداگران مسکن زیر تیغ مالیات

مالیات جدید برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم و ضروری است باقر میلانی،کارشناس اقتصاد مسکن درباره قانون وضع مالیات بر فروش مسکن به خبرنگار پيام ساختمان گفت: در حال حاضر- و طبق قانون مالیات‌ها - دو قانون برای پرداخت نقل و انتقال املاک وجود دارد، یکی ماده 59 و دیگری ماده 77 است؛ در ماده 59 قانون مالیات‌ها 5 درصد ارزش منطقه‌ای ملک باید به عنوان مالیات پرداخت شود، ارزش منطقه‌ای نسبت به ارزش روز و بازار خیلی پایین تر است. وی ادامه داد: یک بخش از مردم نیاز مصرفی دارند، و برخی از متقاضیان، قصد سوداگری دارند؛ قانون باید بتواند تفکیک کند که بخش سوداگری ملک است و معاملات مکرر در آن است یا بخش مصرفی مسکن ؟! میلانی با اشاره به اینکه مالیات جدید برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم و ضروری است، افزود: کسانی که وارد ساخت‌وساز می‌شوند وقتی می‌خواهند پروانه بگیرند، باید به اداره مالیات‌ها معرفی شوند تا پرونده مالیاتی تشکیل دهند و 10 درصد ارزش منطقه‌ای ملک که مبلغ پایینی هم هست، از همان آغاز دریافت شود که انگیزه انبوه‌سازان را کاهش می‌دهد. این کارشناس مسکن تصریح کرد: مالیاتی که در گذشته وجود داشت بسیار کم بود، و در حال حاضر برای آن باید سازوکاری تعیین شود که از یک سو جلوی سوداگری را بگیرد، و از دیگر سو به گونه‌ای باشد که باعث کاهش انگیزه انبوه‌سازان نشود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه