• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:59 1392/12/25


عرضه 8 ميليون واحد مسکونی در 24 سال

بر اساس آنچه مركز آمار ايران اعلام كرده، در 24 سال اخير 8 ميليون واحد مسكوني جديد در كشور ساخته شده است

عرضه 8 ميليون واحد مسکونی  در 24 سال

بر اساس آنچه مركز آمار ايران اعلام كرده، در 24 سال اخير 8 ميليون واحد مسكوني جديد در كشور ساخته شده است كه يك ميليون و 171 هزار واحد آن در 8 سال دولت پنجم و ششم ، دو ميليون و 128 هزار واحد در 8 سال دولت هفتم و هشتم  و 4 ميليون و 800 هزار واحد نيز در دولت نهم و دهم  ساخته شده است. به اين ترتيب در دولت‌هاي نهم و دهم با احتساب مسکن مهر نزديك به 5/1 برابر دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، عرضه مسكن جديد به بازار اتفاق افتاده است.


حجم عرضه مسکن در 24 سال از 68 تا 92

دولت 6-5

دولت 8-7

دولت 10-9

1171000واحد مسکونی

2128000 واحد مسکونی

4800000 واحد مسکونی با احتساب مسکن مهر

 


 

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار