هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > ساخت و ساز 1393/03/21

عرضه 8 ميليون واحد مسکونی در 24 سال

بر اساس آنچه مركز آمار ايران اعلام كرده، در 24 سال اخير 8 ميليون واحد مسكوني جديد در كشور ساخته شده است


عرضه 8 ميليون واحد مسکونی  در 24 سال

بر اساس آنچه مركز آمار ايران اعلام كرده، در 24 سال اخير 8 ميليون واحد مسكوني جديد در كشور ساخته شده است كه يك ميليون و 171 هزار واحد آن در 8 سال دولت پنجم و ششم ، دو ميليون و 128 هزار واحد در 8 سال دولت هفتم و هشتم و 4 ميليون و 800 هزار واحد نيز در دولت نهم و دهم ساخته شده است. به اين ترتيب در دولت‌هاي نهم و دهم با احتساب مسکن مهر نزديك به 5/1 برابر دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، عرضه مسكن جديد به بازار اتفاق افتاده است. حجم عرضه مسکن در 24 سال از 68 تا 92 دولت 6-5 دولت 8-7 دولت 10-9 1171000واحد مسکونی 2128000 واحد مسکونی 4800000 واحد مسکونی با احتساب مسکن مهر

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه