هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1393/03/21

كاهش مسئوليت مهندسان ناظر گاز

طرح كاهش مسئوليت مادام‌العمر مهندسان ناظر گاز ساختمان در دست بررسي است.


كاهش مسئوليت مهندسان ناظر گاز

رئيس گروه مكانيك تاسيسات سازمان نظام مهندسي در گفتگو با پيام ساختمان گفت: مدت زماني كه اكنون براي مسئول بودن مهندسان ناظر گاز ساختمان تعريف مي‌شود مادام‌العمر است ولي با توجه به حوادثي كه به واسطه تغييرات بدون هماهنگي با مهندس ناظر گاز، در سيستم‌هاي گازرساني ساختمان‌ ايجاد مي‌شود، تصميم گرفتيم ميزان آن را كاهش دهيم. مهندس محمد مصطفوي افزود: برخي از مالكان بعد از اتمام كار لوله كشي گاز ساختمان و تاييد آن توسط مهندس ناظر، مسيرهاي لوله‌كشي گاز و جانمايي لوازم گازسوز را تغيير مي‌دهند و حتي انشعاب غير مجاز هم مي گيرند. بنابراين وقوع هر گونه حادثه از جمله گاز گرفتگي و آتش سوزي وجود دارد. بنابراين منطقي نيست بي‌احتياطي مالك يا مصرف كننده به پاي مهندس ناظر گاز نوشته شود. به گفته مصطفوي، پيش‌نويس اين طرح تهيه شده و در آينده نزديك براي بررسي و اجرا به وزارت راه و شهرسازي ارسال مي‌شود. بر اين اساس مبحث جديدي در مقررات ملي ساختمان(مبحث 22)تعريف مي‌شود كه نگهداري تاسيسات و بازبيني دوره‌اي از آنها، چگونگي ايجاد حوادث و همچنين ميزان مسئوليت‌پذيري مجري تاسيسات و مالك ساختمان در آن مشخص شده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه