هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/03/21

شهرداری‌ و وزارت کار هم دخیلند

عضو هئیت مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: اهداف نظام مهندسی ارتقای ساخت و ساز و ایجاد آسایش برای مردم است و بنده معتقدم رسیدن به این اهداف به تنهایی از عهده نظام مهندسی خارج است و دستگاه های ذی ربط باید همکاری لازم را داشته باشند.


شهرداری‌ و وزارت کار هم  دخیلند

عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: اهداف نظام مهندسی ارتقای ساخت و ساز و ایجاد آسایش برای مردم است و بنده معتقدم رسیدن به این اهداف به تنهایی از عهده نظام مهندسی خارج است و دستگاه های ذی ربط باید همکاری لازم را داشته باشند. جابر نصیری در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: قرار بود تا سال 1386 تمامی مصالح ساختمانی موجود در بازار نشان استاندارد داشته باشد و امروز شاهد این مهم نیستیم و قطعا مصالح بی کیفیت در صنعت ساختمان تاثیر گذار است؛ علاوه بر این طبق قانون مصوب سال1374 قرار بود تا سال 1384 تمام کارگران و افرادی که در ساخت و ساز کار می کنند، دارای کارت مهارت باشند. آیا این کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفته است؟ مسلما خیر . بنابراین در تحقق چشم انداز های نظام مهندسی عوامل دیگری هم دخیل هستند. وی در ادامه به نقش شهرداری ها در عدم تحقق چشم انداز نظام های مهندسی استان ها اشاره کرد و گفت: بدون اینکه تعریف جامعی از خودکفایی شهرداری ها داشته باشیم، شهرداری ها خودکفا گردیده و به همین دلیل درگیر مسائلی مانند فروش تراکم شدند و کمتر به فکر ارتقای کیفیت ساخت و ساز افتادند و قطعا عملکرد شهرداری ها مشکلاتی را برای نظام مهندسی به وجود آورد. نصیری در رابطه با اعتلای مهندسی توسط سازمان هم گفت: نمی توانیم بگوییم که نظام مهندسی به طور کامل موفق بوده است اما با قاطعیت می گویم که موفقیت نسبی در هر دو نسبت به دوره قبل وجود داشته است. عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پایان انتقادی را هم متوجه نظام مهندسی حال حاضر کرد و گفت: اعتقاد دارم سازمان نظام مهندسی در سال 93 باید تقسیم کار را بر اساس معیارهای کیفی کار مهندسی قرار دهد. کسی که مدیر کل است و وقت سر خاراندن ندارد، به اندازه کسی که تمام زندگی اش را به کار مهندسی اختصاص داده است، سهمیه دارد. به جای اینکه کمیسیون ها به دنبال تقسیم کار باشند، باید دائما اعضاء را از نظر کیفی ارزیابی می کنند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه