هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/03/21

شهرسازان از رئیس‌جمهور آینده انتظار دارند

وقوع تغییرات در حوزه مدیریت کلان کشور مثل انتخابات ریاست جمهوری یا شورای شهر به طور مشخص، به عنوان نهادهایی که تصمیماتشان در حوزه کالبدی سکونتگاه‌ها اثر غیرقابل‌انکاری می‌تواند برجای نهد، فرصتی فراهم می‌آورد تا انتظارات تحقق‌نیافته حوزه مسئولیت این نهادها و مطالبات برجای‌مانده مردم را بتوان با آنها مطرح نمود و خواستار عملیاتی ساختن آنها و گنجاندنشان در برنامه‌های پیش رو و در دستور کار مسئولین حوزه‌های مرتبط گردید.


شهرسازان از رئیس‌جمهور آینده انتظار دارند

عضو هیئت‌علمی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر به خبرنگار پيام ساختمان گفت: وقوع تغییرات در حوزه مدیریت کلان کشور مثل انتخابات ریاست جمهوری یا شورای شهر به طور مشخص، به عنوان نهادهایی که تصمیماتشان در حوزه کالبدی سکونتگاه‌ها اثر غیرقابل‌انکاری می‌تواند برجای نهد، فرصتی فراهم می‌آورد تا انتظارات تحقق‌نیافته حوزه مسئولیت این نهادها و مطالبات برجای‌مانده مردم را بتوان با آنها مطرح نمود و خواستار عملیاتی ساختن آنها و گنجاندنشان در برنامه‌های پیش رو و در دستور کار مسئولین حوزه‌های مرتبط گردید. وی افزود :وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مدیریت کلان سکونتگاه‌هایی را بر عهده دارد که عملاً حوزه مداخله و تصمیم‌گیری چندین نهاد و وزارت خانه تخصصی دیگر است که برقراری هماهنگی و مدیریت تصمیمات متخذه این نهادهای موازی باید توسط مدیریتی آگاه به موقعیت و جایگاه ویژه و "بین بخشی" خود صورت پذیرد. عضو هیئت‌علمی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با اشاره به ناپایداری و عدم پیوستگی تصمیمات در حوزه شهرسازی،افزود: این ناپایداری‌ها نه تنها از اثربخشی آنها می‌کاهد بلکه بر معضلات این عرصه‌ها هم می‌افزاید. وی ادامه داد: شهرسازان از رئیس‌جمهور آینده انتظار دارند بحران هویت شهرها به سبب رواج انواع سبک‌های غیربومی و اختلاط غیرمنطقی آنها و فقدان حضور نهادهای مدنی برای اعمال نظر و خواست مردم ، به عنوان بهره برداران اصلی این تصمیمات را مورد توجه قرار دهند. این پژوهشگر با اشاره به طرح‌های توسعه شهری و ضوابط و مقررات مربوط به مراحل اجرایی آنها بر مبنای اصول پذیرفته‌شده و مطالعه شده ، افزود: تغییرات نابجا در هر یک از این مصوبات پیوند ضوابط و مقررات را بر هم زده و از تأثیرگذاری‌شان کاسته و بعضاً نتایج معکوس به دست می‌دهد. به این لحاظ از تغییرات موضعی ، مسکوت نهادن و یا حتی فروش این ضوابط (فروش تراکم) باید به شدت جلوگیری نمود. دکتر امکچی، تخریب‌های گسترده کلیه ابنیه و آثار برجای‌مانده از گذشته جهت استحصال زمین برای ساخت و سازهای جدید و مرتفع تر را موجب امحای کلیه آثار گذشته دانست که شهر را به خاطره گذشته‌اش پیوند می‌دهد و از دولت آینده خواست از بی‌توجهی نسبت به چنین تخریب‌های فراگیر که شهر را از خاطره گذشته خود محروم ساخته و پیامدهای سنگینی به سبب انقطاع از گذشته به شهر تحمیل می‌کند،جلوگیری شود. وی تقویت نهادهای تخصصی مثل نظام مهندسی، انجمن‌های شهرسازی و معماری و سایر نهادهای تخصصی حوزه‌های شهری جهت حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل سایر نهادها را خواستار شد و آن را تجربه موفقی در سایر کشورها برای دستیابی به شهرهایی زیبا، امن و کارآمد دانست.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه