1393/03/21

واحدهای خالی مشمول مالیات شدند

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی موافقت کردند.

واحدهای خالی مشمول مالیات شدند

با موافقت نمایندگان در خانه ملت، واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات می‌شوند. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی موافقت کردند. با موافقت نمایندگان خانه ملت، نحوه تعیین مالیات بر ملک های استیجاری و راه های جلوگیری از فرار مالیاتی مشخص شد. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، موافقت کردند درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین شود و چنانچه براساس اسناد و مدارک معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با معافیت مالیاتی مالکان نسبت به واحدهای مسکونی بند 11 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مخالفت کردند براساس این گزارش، معافیت مالیاتی مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100درصد) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه