هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

مهندسی مثل یک بازار است

باید به مزیت رقابتی فعالیت های خود بیشتر بیندیشید و از ما بخواهید امکان مبادلات کاری در عرصه بین‌المللی و ورود به بازارهای متنوع را برایتان فراهم کنیم. نمی‌توان بدون رقابت در فضای بین‌المللی دارای یک اقتصاد پایدار بود.با توجه به رشد علم و دانش و دستیابی یکسان مهندسان ایرانی و مهندسان سایر کشورها به آن، ایجاد فضایی قابل‌قبول در ارائه خدمات مهندسی به جامعه و بهره برداران یک ضرورت است.


 مهندسی مثل یک بازار است

وزیر راه و شهرسازی در همایش روز مهندسی عنوان کرد: مهندسی مثل یک بازار است وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر از جهت طرح های عمرانی در بدترین وضعیت قرار داریم، گفت: تخصیص طرح های عمرانی بسیار ناچیز است و با وجود بیش از 120 هزار میلیارد تومان پروژه در وزارت راه و شهرسازی، تنها هزار میلیارد تومان اعتبار به آن تخصیص یافته است. عباس آخوندی، طی سخنانی در همایش روز مهندسی که در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، با اشاره به اینکه فضای کاری مهندسی بر مبنای تعریف پروژه از سوی دولت، ناقص، کم عمق و کم بعد است، تاکید کرد: مهندسان باید در جامعه خلق فعالیت کنند و لازمه این کار از سوی دولت ایجاد نظام‌مهندسی یکپارچه است، در غیر این صورت نظام‌مهندسی کشور دچار ناسازگاری سیستمی و عدم رشد می‌شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شرط افزایش قدرت کیفیت خدمات در سیستم نظام‌مهندسی، ایجاد فضای رقابتی میان مهندسان است، گفت: ایجاد مزیت رقابتی در ساختار سازمان نظام‌مهندسی برای رقابت با فضای بین‌المللی از جمله جهت‌گیری های ما خواهد بود. آخوندی با بیان اینکه مهندسی فقط طراحی، محاسبه، اجرا و کنترل و نظارت نیست، افزود: از منظر اقتصاد سیاسی مهندسی مثل هر خدمتی در کشور مانند بازار بورس، صنایع و ... یک بازار است و بهره‌برداران برای استفاده از خدمات مهندسی حق انتخاب دارند. وی با بیان اینکه نگاه به سازمان نظام‌مهندسی به‌عنوان نظام توزیع کار پایداری نخواهد داشت، گفت: هنگام تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کل اعضای این سازمان 12 هزار نفر بود. این در حالی است که با توجه به آموزش و ورود همه‌ساله مهندسان، امروز بیش از 250 هزار نفر مهندس عضو در سازمان داریم. وی با اشاره به اینکه ورود مهندسان به سازمان نظام‌مهندسی دارای رشد سریعی است، گفت: بنابراین در یک جایی نظام توزیع متوقف و ناکارآمد خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به بازنگری در پیش‌نویس ساختار آیین‌نامه نظام مقررات ملی ساختمان در طبقه‌بندی ساختمان‌ها، افزود: در طراحی ساختمان های کوتاه مرتبه لزومی ندارد از یک نظام پیچیده ساختمان های بلندمرتبه و حتماً از یک آیین‌نامه یکسان استفاده شود و باید در طبقه‌بندی ساختمان های مختلف، مقررات ویژه‌ای داشته باشیم. آخوندی در ادامه خطاب به مهندسان، گفت: باید به مزیت رقابتی فعالیت های خود بیشتر بیندیشید و از ما بخواهید امکان مبادلات کاری در عرصه بین‌المللی و ورود به بازارهای متنوع را برایتان فراهم کنیم.وی با بیان اینکه نمی‌توان بدون رقابت در فضای بین‌المللی دارای یک اقتصاد پایدار بود، تصریح کرد: با توجه به رشد علم و دانش و دستیابی یکسان مهندسان ایرانی و مهندسان سایر کشورها به آن، ایجاد فضایی قابل‌قبول در ارائه خدمات مهندسی به جامعه و بهره برداران یک ضرورت است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه