1393/03/21

معاون جدید مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی منصوب شد

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، پس از موافقت وزیر راه و شهرسازی با استعفای مهندس ابوالفضل صومعلو، دکتر حامد مظاهریان، رییس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از سوی دکتر آخوندی به عنوان معاون جدید مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منصوب شد.

معاون جدید مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی منصوب شد

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، پس از موافقت وزیر راه و شهرسازی با استعفای مهندس ابوالفضل صومعلو، دکتر حامد مظاهریان، رییس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از سوی دکتر آخوندی به عنوان معاون جدید مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منصوب شد. مهندس ابوالفضل صومعلو در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان ضمن تائید خبر موافقت وزیر با بازنشستگی خود، از چهار بار درخواست برای بازنشستگی طی دو سال اخیر خبر داد و برای دکتر حامد مظاهریان آرزوی موفقیت کرد. دکتر مظاهریان نیز با تایید انتصاب خود به خبرنگار پيام ساختمان گفت: هفته آینده برنامه های خود را اعلام خواهم کرد. گفتنی است دکتر حامد مظاهريان استاديار و رئيس دانشكده معماري دانشگاه تهران، فارغ التحصيل رشته معماري اسلامي از دانشگاه لندن است. از مسئوليت‌هاي وي مي توان به معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس هنرهاي زيبا، مدير قطب علمي فناوري معماري، مشاور معاون معماري و شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي، عضو شوراي معماري و شهرسازي بم و ... اشاره كرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه