هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1393/03/21

دبیرکل جدید اتاق تعاون انتخاب شد

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان در پی استعفای داریوش پاک بین از سمت دبیرکلی اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات مدیره این اتاق به اتفاق آراء محمد صادق مفتح را به سمت دبیرکلی جدید اتاق تعاون ایران انتخاب کردند.


دبیرکل جدید اتاق تعاون انتخاب شد

در پی استعفای داریوش پاک بین محمد صادق مفتح دبیرکل اتاق تعاون ایران شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان در پی استعفای داریوش پاک بین از سمت دبیرکلی اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات مدیره این اتاق به اتفاق آراء محمد صادق مفتح را به سمت دبیرکلی جدید اتاق تعاون ایران انتخاب کردند. پاک بین در جلسه قبلی هیات مدیره استعفای کتبی خود را ارائه کرده بود که نهایتا در آخرین جلسه هیات مدیره که در اتاق تعاون تشکیل گردید کلیه اعضای حاضر با این استعفا موافقت و محمد صادق مفتح را به عنوان دبیرکل جدید اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند. در این جلسه هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی از زحمات داریوش پاک بین دبیر کل قبلی اتاق تقدیر کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه