1393/03/21

نظام مهندسی وجاهت اعمال نظر در مورد اشخاص حقوقی ندارد

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران سازمان نظام مهندسی ساختمان را فاقد وجاهت قانونی برای اعمال نظر در خصوص اشخاص حقوقی و سایر تشکلهای فعال در صنعت ساختمان کشور برشمرد.

نظام مهندسی وجاهت اعمال نظر در مورد اشخاص حقوقی ندارد

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ،سازمان نظام مهندسی ساختمان را فاقد وجاهت قانونی برای اعمال نظر در خصوص اشخاص حقوقی و سایر تشکلهای فعال در صنعت ساختمان کشور برشمرد. ایرج رهبر به خبرنگار پيام ساختمان گفت: ما تشکل های زیادی در رابطه با ساخت و ساز داریم و جایگاه همه اینها باید در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص و حق و حقوقشان تعریف شود تا این ارگان‌ها بتوانند در کنار هم در جهت ارتقای ساخت و ساز کار کنند. مهندس رهبر افزود: سازمان نظام مهندسی در حوزه انتظامی حرفه ای مهندسان می تواند فعالیت کند، اموری مثل صدور پروانه اشتغال، ولی تشکل ها جایگاه دیگری دارند و در ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به طور کامل این موضوع توضیح داده شده است. وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی جایگاهی برای اعمال نظر در مورد شخصیت ها و اشخاص حقوقی ندارد و متاسفانه این عدم شفافت در سال های اخیر منجر به چند مورد تنش شد. متن کامل گفتگوی مهندس ایرج رهبر با پيام ساختمانرا در شماره آتی بخوانید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه