هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1393/03/21

مستند‌سازی مسکن مهرشروع شد

رئیس مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی ادامه داد: مرکز تحقیقات مسکن به دنبال رفع و رجوع مشکلات فنی مسکن مهر است و به همین دلیل مستند‌سازی مسکن مهر هم شروع شده است.


 مستند‌سازی مسکن مهرشروع شد

محمد شکرچی زاده در خصوص کیفیت ساخت مسکن مهر، اظهار داشت: به تازگی مشکلات فنی این واحدهای مسکونی به مرکز تحقیقات مسکن به عنوان بازوی اجرایی وزرات راه وشهرسازی ارائه شده است. رئیس مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی ادامه داد: مرکز تحقیقات مسکن به دنبال رفع و رجوع مشکلات فنی مسکن مهر است و به همین دلیل مستند‌سازی مسکن مهر هم شروع شده است. شکرچی زاده با بیان اینکه اعتبار 50 هزار میلیارد تومانی برای پروژه‌های مسکن مهر می‌توانست شرایط بهتری داشته باشد، گفت: واحدهای مسکونی مهر که به شیوه صنعتی ساخته شده است دارای کیفیت بهتری است. وی تاکید کرد: به هر حال اگر برخی از واحدهای مسکونی مهر موردی دارای کیفیت پایین باشد و از مرکز درخواست کمک شود حاضر به ارائه کمک فنی و ارزیابی مشکلات هستیم. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اضافه کرد: باید زمینه‌های اجرایی مسکن مهر دیده شود و راهکارها را با ارائه نظرات کارشناسی پیاده کرد. وی ادامه داد: به هر حال به جز مسکن مهر در این کشور قرار است انبوه‌سازی ادامه پیدا کند پس باید از تجربیات ناموفق گذشته در مسکن مهر استفاده کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه