هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > گردشگری و میراث فرهنگی 1393/03/21

الزام شهرداری به تملک خانه – باغ اتحادیه

خوشبختانه پس از پیگیری های فراوان اصحاب رسانه از جمله نشریه پیام ساختمان که در شماره های قبلی نشریه گزارش آن چاپ شد و کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران،تلاش ها به ثمر نشست و شهرداری طبق مصوبه شورای شهر تهران،ملزم شد خانه تاریخی اتحادیه را به مرکزی هنری وفرهنگی تبدیل کند.


الزام شهرداری به تملک خانه – باغ اتحادیه

خوشبختانه پس از پیگیری های فراوان اصحاب رسانه از جمله نشریه پيام ساختمان که در شماره های قبلی نشریه گزارش آن چاپ شد و کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران،تلاش ها به ثمر نشست و شهرداری طبق مصوبه شورای شهر تهران،ملزم شد خانه تاریخی اتحادیه را به مرکزی هنری وفرهنگی تبدیل کند. به گزارش پيام ساختمان،سجاد عسگری درباره این موضوع گفت:یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه – باغ اتحادیه بررسی و تصویب شد. دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران افزود: در جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران که 20 بهمن برگزار شد، یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه باغ معروف به اتحادیه واقع در محدوده منطقه 12 شهردرای تهران و بهره برداری از آن به عنوان مرکز فرهنگی، هنری به تصویب گذاشته شد و تمام اعضای شورای اسلامی شهر تهران به این مصوبه رای دادند. عسگری اظهار داشت: پس از تصویب این مصوبه، این طرح به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران می رود تا در مورد تامین منابع خریداری این اثر تاریخی و کیفیت خریداری آن بحث و بررسی شود و ظرف یک ماه به صحن علنی شورای شهر باز می گردد تا دوباره به رای گیری گذاشته شود. خانه - باغ اتحادیه یکی از باقیمانده های باغ بزرگ لاله زار در محدوده منطقه 12 شهر تهران است که در 12 تیر سال 1384 به شماره 12057 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود ولی مالکان خانه اتحادیه درخواست خروج این اثر را از دیوان عدالت اداری کردند و در 24 اسفند 1388 این اثر از ثبت خارج شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه