print
1393/03/21

کمیسیون عمران در بحث نظارتی خوب عمل نمی کند

یک کارشناس مسکن با اشاره به لزوم دخالت بخش خصوصی در بازنگری طرح جامع مسکن از سوی دولت، ابراز داشت: بخش خصوصی چشم انداز خوبی در حوزه ساخت و ساز دارد که در صورت عدم مشارکت این بخش در بازنگری طرح، اینگونه دستورالعمل ها به سرانجامی نمی رسد.

کمیسیون عمران در بحث نظارتی خوب عمل نمی کند

یک کارشناس مسکن در گفتگو با پيام ساختمان تشریح کرد: کمیسیون عمران در بحث نظارتی خوب عمل نمی کند بابک حاجیان در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان، گفت: بخش دولتی از حوزه اجرا کنار برود و اختیار را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها در حوزه نظارت و ساماندهی ورود پیدا کند و اجازه دهد تا فعالیت بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی با مشارکت مردم صورت پذیرد. وی افزود: به عنوان مثال در احیاء بافت فرسوده بزرگترین مشکل این است که مالکیت زمین های موردنظر در اختیار مردم است. بنابراین قانون ها و سیاست های تشویقی از سوی دولت برای مشارکت مردم در احیاء بافت فرسوده تعیین و طی توافق سه جانبه دولت، شهرداری ها و بخش خصوصی، انبوه سازان را به سمت مشارکت در بافت فرسوده هدایت کند. این کارشناس مسکن با تاکید بر حضور جدی بخش خصوصی در اینگونه طرح ها گفت: در طرح جامع مسکن بهترین نسخه حضور موثر بخش خصوصی و سرمایه گذاری در اجرای آن است، بنابراین در بازنگری مجدد این طرح باید تاکید بر حضور هر سه بخش با هم باشد. وی با اشاره به افرادی که معتقدند بخش خصوصی از توانمندی کافی برخوردار نیست، افزود: برخی افراد در بدنه دولت اصل 44 را باور دارند اما اجرا نمی کنند، به این دلیل که نگران از دست دادن فرصت های کسب و کار مدیریتی خود هستند.در حالی که به عقیده من اگر به معنای واقعی به بخش خصوصی اجازه ورود داده شود و با برخی قوانین نقطه مقابل این بخش قرار نگیرند بخش خصوصی کاملا موثر و فعال است، با این پیش شرط که اعتماد کامل به حضور این وجود داشته باشد. این کارشناس مسکن درباره نقش نظارتی مجلس، گفت: کمیسیون عمران در بحث نظارتی خوب عمل نمی کند، در هر حالی که جایگاه مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون عمران باید به عنوان ناظر بر اجرای قوانین خیلی جدی باشد. او با اظهار گله مندی از رسانه ای شدن برخی جزئیات نواقص طرح ها از سوی کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح مباحثی مثل نقصان در مسکن مهر یا نبود شناسنامه فنی حقوقی مباحث رسانه ای نیست و مجلس می تواند در کمیسیون های تخصصی نمایندگان وزارت راه و شهرسازی به نواقص و ارائه راهکاهای موجود بپردازد. وی افزود: در اجرا نشدن و مشکلات شناسنامه فنی ملکی نمایندگان نیز مسئول هستند. یا طرح جامع مسکن که اخیرا رسانه ای شده من معتقدم بحث نباید رسانه ای شود بلکه باید کمیسیون های تخصصی دولت، مجلس و بخش خصوصی با مشارکت یکدیگر به حل چالش های آن می پرداختند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه