هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1393/03/21

کاندیدای با پشتوانه اجتماعی رئیس شورا شود

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به تاخیر در معرفی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی گفت:‌ اعتبار اجتماعی کاندیداها را برای ریاست شورای مرکزی به اعتبار سیاسی ترجیح می‌دهم.


کاندیدای با پشتوانه اجتماعی رئیس شورا  شود

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به تاخیر در معرفی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی گفت:‌ اعتبار اجتماعی کاندیداها را برای ریاست شورای مرکزی به اعتبار سیاسی ترجیح می‌دهم. سید محمد غرضی با اشاره به تاخیر در معرفی رئیس شورای مرکزی سارمان نظام مهندسی ساختمان، افزود: این سازمان نیز مانند هر ارگان دیگری تا اعتبار اداری آن تکمیل نشود از توان خود نمی‌تواند استفاده کند. وی تصریح کرد: این مسئله مانند یک دولت و دستگاه بی سرپرست است که قدرت تصمیم‌گیری نداشته چون حامی ندارد. رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص سه کاندیدای معرفی شده به رییس جمهورگفت: هر کدام از این کاندیداها که پشتوانه اجتماعی قویتری دارند باید به‌عنوان رئیس شورا انتخاب شود، بنده در سیستم اجتماعی مدیری را موفق می‌دانم که بدنه اجتماعی فرد را حمایت کند. به گفته غرضی، وقتی بدنه اجتماعی فردی را حمایت کند به راحتی کارش انجام می‌شود، اما در غیراینصورت هزینه‌ها افزایش می‌یابد. وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما کدامیک از سه کاندیدا مناسب ریاست شورای مرکزی است، گفت: بنده اعتبار اجتماعی را به اعتبار سیاسی ترجیح می‌دهم. گفتنی است اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، زنگنه وزیر نفت و هاشمی عضو کمیسیون عمران مجلس به‌عنوان سه کاندیدای ریاست بر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی به رئیس‌جمهوری معرفی شده‌اند و از 5 دیماه سال‌جاری دوره سه ساله ریاست مهدی هاشمی بر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به پایان رسیده و این شورا بیش از یکماه است که رئیس ندارد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه