هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/03/21

شورای شهر به کمک شهرداری می آید

شهردار شهر جدید پرند گفت: با برگزاری انتخابات و تشکیل اولین شورای اسلامی شهر جدید پرند، یقینا این شورا برای حل معضلات و مشکلات شهری، به کمک شهرداری و مدیریت شهری خواهد آمد.


 شورای شهر به کمک شهرداری می آید

فتحعلی همتی با بیان این که در شهر جدید پرند برای اولین بار شورای اسلامی شهر تشکیل خواهد شد، گفت: این شورا نقش مدیریتی در شهر خواهد داشت و در همه زمینه های شهر از جمله اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی وارد می شود و تصمیم گیری و تصمیم سازی می کند. وی افزود: یقینا شورا می تواند کمک موثری برای شهرداری و مجموعه مدیریت شهری باشد. مهندس همتی کارکرد اصلی شورای شهر را شناخت مسائل و معضلات شهر، برنامه ریزی برای رفع و حل مشکلات و نهایتا نظارت بر حسن اجرای کارها دانست و گفت: اگر هر کس جایگاه خودش را بداند و ضوابط و موازین را رعایت کند، تداخل کاری ایجاد نخواهد شد. شهردار شهر جدید پرند تاکید کرد: تفکر شورایی بر هر جایی که حکمفرما باشد یقینا آن مجموعه موفق خواهد شد. مهندس همتی در خصوص احداث دریاچه مصنوعی برای شهر جدید پرند گفت: شهرداری زمین مورد نظر را از شرکت عمران تحویل گرفته و در حال حاضر در حال تهیه فراخوان برای جذب شرکت های مشاور هستیم تا کارهای مطالعاتی آن انجام شود و بعد از آن سراغ اجرا خواهیم رفت. وی افزود: برای اجرا نیز با چند شرکت پیمانکاری به شکل مقدماتی صحبت کرده ایم. شهردار پرند به نبود میدان میوه و تره بار در شهر پرند اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر وانت ها و ماشین های دوره گرد و دستفروشی را که در داخل شهر فعالیت می کردند و موجب آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان می شدند بدون اخذ وجه و صرفا برای این که مزاحمت آنان برای ساکنان شهر کم شود در ورودی شهر ساماندهی کرده ایم. وی افزود: این کار موقتی است و باید برای این موضوع فکر اساسی کرد تا از حالت فروش روی ماشین خارج شود و راه چاره ای که ما به دنبال آن هستیم تاسیس میدان میوه و ترباره است. وی جدول گذاری و رنگ آمیزی خیابان ها، روکش آسفالت معابر، پیاده رو سازی در پروژه های مختلف، لکه گیری آسفالت، خط کشی معابر، نصب و احداث سرعتگیر، روشنایی شهر و معابر و ... را از جمله کارهای متداول شهرداری شهر جدید پرند عنوان کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه