هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1393/03/21

مسكن مهر انتظارات را برآورده نكرد

مدير عامل سازمان نوسازي شهرداري تهران: ما در مسكن مهر وارد تولد شهر‌هاي جديد شده‌ايم در حالي كه اين طرح مي‌توانست در بافت فرسوده اجرا شود تا ضمن نوسازي و احياي اين بافت‌ها ، مديريت بهره‌برداري را بهتر پيش ببريم.


 مسكن مهر انتظارات را برآورده نكرد

مدير عامل سازمان نوسازي شهرداري تهران معتقد است مسكن مهر نتوانسته انتظارات را بر آورده كند و از آن استفاده حداقلي شده است. عليرضا جعفري در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب افزود: مسكن مهر به عنوان طرحي براي تامين مسكن اقشار كم در آمد، طرح خوبي بوده است؛ اما اين طرح داراي ابعاد گوناگون اجتماعي و فرهنگي است كه متاسفانه به اين مهم توجه نشده است. وي ادامه داد: معتقدم در كنار ساخت مسكن بايد مسائلي همچون تامين زير ساخت‌ها و هويت شهر‌ها مورد توجه قرار مي‌گرفت؛ ضمن اينكه بايد كيفيت ساختمان‌ها با استاندارد‌هاي جهاني رقابت مي‌كرد. البته در نقاط مختلف كيفيت ها يكسان نيست و برخي از ساختمان‌ها از نظر كيفي در سطح مطلوبي قرار دارند و برخي ديگر فاقد كيفيت و كارايي لازم هستند. وي اضافه كرد: ما در مسكن مهر وارد تولد شهر‌هاي جديد شده‌ايم در حالي كه اين طرح مي‌توانست در بافت فرسوده اجرا شود تا ضمن نوسازي و احياي اين بافت‌ها ، مديريت بهره‌برداري را بهتر پيش ببريم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه