هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1393/03/21

نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی تعیین شد

نمایندگان خانه ملت، با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون موافقت و موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد را اصلاح و موادی را الحاق کردند که تعیین ارکان هر اتاق تعاون، شرایط عضویت در اتاق تعاونی‌ها و نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی از جمله موارد اصلاح شده است.


نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی تعیین شد

نمایندگان خانه ملت، با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون موافقت و موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد را اصلاح و موادی را الحاق کردند که تعیین ارکان هر اتاق تعاون، شرایط عضویت در اتاق تعاونی‌ها و نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی از جمله موارد اصلاح شده است. معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران ضمن اعلام این خبر به خبرنگار پيام ساختمان گفت: در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، نمایندگان مواد 5 تا 12 را تصویب کردند. صمد مرعشی افزود: با تصویب نمایندگان برای عضویت در هیأت رئیسه اتاق های تعاونی داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره، مدیریت عامل، دبیری یا دبیر کلی و بازرسی شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق ها در بخش تعاونی الزامی است. وی گفت: همچنین نمایندگان در نشست خانه ملت با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون موافقت کردند. مرعشی افزود: براساس ماده 10 طرح مذکور نمایندگان عبارت «هیأت مدیره» را در مواد 58 تا 63 قانون بخش تعاون اقتصاد جایگزین عبارت «هیأت رئیسه» کردند. وی افزود: بررسی مواد 13 و 14 اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد باقی مانده است که احتمالا بررسی آنها به پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه کل کشور در مجلس موکول خواهد شد. متن کامل گفتگوی پیام ساختمان با معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران را در شماره 177 بخوانید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه