1393/03/21

تکمیل مسکن مهر از محل اقساط متقاضیان

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر از تکمیل پروژه های این طرح از محل بازپرداخت اقساط متقاضیان به جای خط اعتباری بانک مرکزی خبر داد.

تکمیل مسکن مهر از محل اقساط متقاضیان

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر از تکمیل پروژه های این طرح از محل بازپرداخت اقساط متقاضیان به جای خط اعتباری بانک مرکزی خبر داد. احمد اصغری‌مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از محل بازپرداخت اقساط به بانک مسکن خبر داد و با اشاره به تصمیمات اخیر بانک مرکزی گفت: بانک مسکن مهلت دارد طی سه سال از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر این پروژه‌ها را تکمیل کند. مجری ویژه طرح مسکن مهر تاکید کرد: مقرر شد تا پایان سال 94 معادل هفت هزار میلیارد تومان اعتبار از محل مذکور تامین شود. وی تاکید کرد: در صورتی که این مبلغ کافی نباشد بانک مرکزی باید از محل سایر منابع این مبلغ را پرداخت کند. گفتنی است پیش از این ابوالفضل صومعلو، معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی از تامین این هفت هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک مرکزی خبر داده و آن را باقی مانده از محل 50 هزار میلیارد تومانی برشمرده بود که 43 هزار میلیارد آن تا پیش از این تخصیص یافته است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه