1393/03/21

متقاضیان مسکن مهر باز هم پول بپردازند

متقاضیان مسکن مهر باز هم باید هزینه افزایش قیمت مسکن مهر را بپردازند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات نحوه افزایش قیمت حدود 100 هزار تومانی در واحدهای مسکن مهر، گفت: خریدارانی که پیش‌ازاین افزایش قیمت در دو دستورالعمل شماره یک و شماره دو که بر اساس آن، هر مترمربع مسکن مهر 40 و 15 هزار تومان افزایش داشت را پرداخت کردند، از رقم افزایش قیمت در دستورالعمل جدید کم می‌شود و مابه‌التفاوت را می‌پردازند.

متقاضیان مسکن مهر باز هم پول بپردازند

متقاضیان مسکن مهر باز هم باید هزینه افزایش قیمت مسکن مهر را بپردازند.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات نحوه افزایش قیمت حدود 100 هزار تومانی در واحدهای مسکن مهر، گفت: خریدارانی که پیش‌ازاین افزایش قیمت در دو دستورالعمل شماره یک و شماره دو که بر اساس آن، هر مترمربع مسکن مهر 40 و 15 هزار تومان افزایش داشت را پرداخت کردند، از رقم افزایش قیمت در دستورالعمل جدید کم می‌شود و مابه‌التفاوت را می‌پردازند.ابوالفضل صومعلو با اشاره به جزئیات افزایش قیمت در واحدهای مسکن مهر، اظهار داشت: افزایش قیمت هر مترمربع کمتر از 100 هزار تومان در مسکن مهر را ابلاغ کردیم تا افزایش هزینه‌ها در بخش ساخت‌وساز را جبران کند.وی افزود: خریدارانی که پیش‌ازاین، افزایش قیمت در دو دستورالعمل شماره یک و شماره دو که بر اساس آن هر مترمربع مسکن مهر 40 و 15 هزار تومان افزایش داشت را پرداخت کردند از رقم افزایش قیمت در دستورالعمل شماره 3 کم می‌شود و مابه‌التفاوت را می‌پردازند.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با استناد به بخشنامه‌ای که معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای پیمان‌نامه‌های فاقد پیمان انجام داده است، این را ابلاغ کردیم.صومعلو در خصوص پرداخت این آورده، اظهار داشت: در حال حاضر اجازه نقل‌وانتقال پروژه‌های مسکن مهر را صادر کردیم، بنابراین خریداری که واحد را خریداری می‌کند، توان مالی دارد که این مابه‌التفاوت را در صورت عدم تأمین فروشنده، پرداخت کند تا واحدها تکمیل شود؛ به همین جهت منتظر شدیم که اجازه نقل‌وانتقال را بدهیم و بعد از آن این ابلاغیه را صادر کنیم، زیرا اگر فروشنده‌ای نمی‌تواند این آورده را بدهد، خریدار جدید می‌تواند آن را جبران کند.وی بابیان اینکه هر میزانی که مابه‌التفاوت افزایش پیداکرده بر ارزش‌افزوده واحد مسکونی اضافه می‌شود، به فرمول افزایش قیمت اشاره کرد و اظهار داشت: فرمولی که ما به آن رسیدیم، این است که تورمی که از سال 89 تا 90 داشتیم به عدد 23 درصد و از 90 تا پایان 91 هم به 45 درصد رسیده بود، البته شاخص 92 را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هنوز اعلام نکرده است.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین ما بین 23 و 45 درصد، رقم 23 درصد را درنظرگرفتیم، زیرا در سال 92 با روی کار آمدن دولت جدید قیمت‌ها پایین آمد؛ به همین جهت مبنا را این رقم درنظرگرفتیم. بر همین اساس، رقم افزایش قیمت کمتر از 100 هزار تومان شده است.گفتنی است در راستای بخشنامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ابلاغیه جدیدی برای افزایش کمتر از 100 هزار تومان در هر مترمربع برای واحدهای مسکن مهر صادر شده است.این دستورالعمل شامل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر می‌شود و واحدهای ساخته و تحویل‌شده شامل آن نمی‌شود. بر همین اساس، این افزایش شامل همه پروژه‌های باقیمانده که حدود 600 تا 700 هزار واحد است،‌ می‌شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه