هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1393/03/21

نوسان دلار يكي از عوامل رشد نرخ تورم

سعيد ليلاز،کارشناس مسکن در مورد وضعیت کنونی افزایش قیمت‌های برخی از کالاها علیرغم کاهش نرخ دلار به پیام ساختمان گفت: علیرغم کاهشی که در قیمت دلار داشتیم اما در مهرماه 14هزار میلیارد تومان به رشد نقدينگي كشور اضافه شد


نوسان دلار يكي از عوامل رشد نرخ تورم

سعيد ليلاز،کارشناس مسکن در مورد وضعیت کنونی افزایش قیمت‌های برخی از کالاها علیرغم کاهش نرخ دلار به پيام ساختمان گفت: علیرغم کاهشی که در قیمت دلار داشتیم اما در مهرماه 14هزار میلیارد تومان به رشد نقدينگي كشور اضافه شد يعني به عبارتي در هر روز 460 ميليارد تومان به نقدينگي ايران افزوده شد. گرچه اين رشد 1 تا 2 درصدي بوده اما در مقابل ثبات كالاها را داشتيم. بنابراين مي‌توان گفت كه با اين ثبات، كاهش 1تا 2 درصدي داشته‌ايم. ليلاز در این خصوص تاکید کرد: از لحاظ علمي رشد نرخ تورم با تغيير نرخ دلار الزاماً اتفاق نمي‌افتد. این کارشناس مسکن، نوسان دلار را يكي از عوامل رشد نرخ تورم دانست و در این خصوص گفت: قيمت كالاها بسته به ميزان عرضه و تقاضا دارد، وی درباره اينكه با كاهش قيمت دلار تغييري در قيمت كالاها به وجود نيامده گفت: اگر دولت با قيمت كنوني دلار كه کاهش‌یافته،‌وارداتي انجام مي‌داد در اين صورت مي‌توانستيم شاهد كاهش قيمت کالاهای اساسی باشيم اما با توجه به اينكه با قيمت كنوني هنوز هيچ وارداتي انجام‌نشده، بنابراين طبيعي است كه قيمت كالاها هم ثابت بماند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه