هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > صنعت ، معدن و تجارت 1393/03/21

اول زيان صادرات بعد كاهش توليد

بار در ارائه ارز صادراتي به اتاق مبادله به اصل صادرات و بعد از آن به توليد لطمه می‌زند


 اول زيان صادرات بعد كاهش توليد

اول زيان صادرات بعد كاهش توليد علی حمزه نژاد،عضو هیئت‌رئیسه اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني هشدار داد: اجبار در ارائه ارز صادراتي به اتاق مبادله به اصل صادرات و بعد از آن به توليد لطمه می‌زند و موجب می‌شود فعالان عرصه صادرات يا در تجارت خارجي خود ناكام شوند يا از فعاليت در اين زمينه نااميد شوند عضو مجمع فعالان توسعه اقتصاد ايران تاكيد كرد: اگر صادركننده قيمت فروش كالا را با ارز مبادله‌ای حساب كند، باید قيمت ها را افزایش بدهد كه در آن صورت ديگر خريدار حاضر به معامله نيست. حال اگر صادر کننده با ارز آزاد وارد عرصه صادرات شود و بعد آن را به ارز مبادله‌ای تبديل كند، خودش متضرر می‌شود، بنابراين در هر دو حالت صادرکننده زيان می‌بیند. وي ادامه داد: اگر هر چيزي بايد به اندازه باشد همان طور كه فعال اقتصادي بايد ماليات و عوارض بدهد تا چرخ كشور بچرخد اما به گونه ای نباشد كه امكان فعاليت از بين برود و صادرات بخوابد. اگر صادراتي انجام نشود ، سودي به دولت تعلق نمی‌گیرد. اين صادرکننده ادامه داد: صادركننده در هنگام صدور كالا بايد تعهدنامه ارزي را امضا كند كه در صورت تعيين عوارض صادرات، موظف به پرداخت آن تعهدنامه ارزي خواهد شد. اكنون هم در ماده 32 پیش‌نویس قانون بودجه 92 اين تعهدنامه مطرح‌شده و در صورتي كه كميسيون تلفيق آن را بپذيرد و به قانون تبديل شود، صادركنندگان باید بخشي از ارز حاصل از صادراتي را كه از آذرماه 1391 انجام داده‌اند ،به موجب همان تعهدنامه بپردازند. حمزه نژاد توضيح می‌دهد كه نحوه محاسبه آن هم ده دلار در هر تن محصول صادر شده است. اين در حالی است كه قبل از سال 1392 با سازمان توسعه تجارت توافق‌نامه‌ای داشتند كه ارز حاصل از صادرات به چند طريق استفاده شود: در ازاي آن كالا واردات كنند، در صورتي كه بدهي ارزي وجود دارد آن را در ازاي بدهي بازپرداخت كنند يا آنكه در اختيار واردکننده ديگري قرار دهيم تا واردات كند. اين خيلي خوب بود اما اينكه در بودجه بيايد كه ارز حاصل از صادرات حتماً به اتاق مبادله داده شود كه اين براي صادركنندگان خوب نيست. وي تاكيد كرد: براين اساس اگر من از ارز خود استفاده كرده باشم بايد ارز را از بازار آزاد بخرم تا بتوانم آن تعهد ارزي را به انجام رسانم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه