1393/03/21

انتخابات برگزار نشد

انتخابات انجمن انبوه‌سازان استان تهران به علت به حدنصاب نرسيدن اعضا برگزار نشد.


انتخابات برگزار نشد

انتخابات انجمن انبوه‌سازان استان تهران به علت به حدنصاب نرسيدن اعضا برگزار نشد. به گزارش خبرنگار پيام ساختمان اين جلسه فوق‌العاده روز يكشنبه 22 دي ماه به رياست ايرج رهبر، رئيس فعلي انجمن در تالار دشت بهشت تهران برگزار شد و عليرغم انتظار زياد، تعداد اعضاي انجمن انبوه‌سازان حاضر در جلسه به حد نصاب دو سوم اعضا نرسيد تا جلسه انتخاب هیئت‌رئیسه به جلسه بعدي مجمع فوق‌العاده موكول شود. ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به خبرنگار پيام ساختمان گفت: تعداد اعضاي واجد شرايط رأي انجمن انبوه‌سازان استان تهران 700 نفر است و براي برگزاري مجمع عادي نياز بود 50 درصد به‌ علاوه 1 و براي برگزاري مجمع فوق‌العاده مي‌بايست دو سوم از اين اعضا حضور پيدا مي‌كردند كه در اين جلسه به اين حدنصاب نرسيدند و تعداد 300 نفر از آنها حضور داشتند. وي ادامه داد: مهلت بعدي برگزاري مجمع‌ فوق‌العاده حداقل 15 روز بعد است چرا که بايد با يك آگهي 15 روزه اطلاع‌رساني صورت گيرد. در مجمع دوم ، قانون حدنصابي تعيين نكرده و با هر تعداد از اعضا رأي‌گيري صورت مي‌گيرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه