هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

چگونه تأمین مالی بخش مسکن تحقق می‌یابد

گروه بازار: بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و دولت محترم نیز بارها از زبان رئیس‌جمهور و معاونانش اعلام کرده که مردم نباید منتظر معجزه باشند


چگونه تأمین مالی بخش مسکن تحقق می‌یابد

گروه بازار: بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و دولت محترم نیز بارها از زبان رئیس‌جمهور و معاونانش اعلام کرده که مردم نباید منتظر معجزه باشند و نمی‌توان بیش از کاهش تورم و رساندن آن به نرخ 21 درصد، امید دیگری داشت؛ اما حقایق از این حکایت دارد که با اعمال روش‌هایی نه تنها می‌توان از نقطه صفر عبور کرد بلکه می‌توان به رشد اقتصادی رسید! این مهم تنها به این نکته وابسته است که راهکارهای مدیریتی در بخش های مختلف از اجرا تا امور مالی، با قوت و قدرت به‌کار گرفته شوند. در واقعیت نیز تکیه بر بودجه دارای آثار زیانباری است که تنها یکی از آنها افزایش نقدینگی است. این درست است که با افزایش بودجه عمرانی ساختمان های بسیاری ساخته می‌شود و اشتغال‌زایی به همراه دارد اما هرچه نقدینگی در کار ساخت‌وساز بیشتر شود به معنای رشد تورم هم هست. پس اکنون چه باید کرد؟ مگر مسکن غیر از زمین، مصالح و تأمین مالی است. حال اگر زمین آماده باشد، با تسهیلات دولتی و آورده متقاضی نیز تأمین مالی شود، سازندگان چیزی غیر از پیمانکار پروژه خواهند بود؟ البته این معادله تا زمانی که تأمین مالی صورت گیرد به قوت خود باقی است اما زمانی که یک پای تأمین مالی بلنگد این جاست که کار سخت شده و نه تنها پروژه نیمه‌کاره رها می‌شود که گاه اساس آن زیر سؤال می رود. مشکلاتی که سازندگان مسکن برای نزدیک به یک میلیون واحد باقی‌مانده مسکن مهر با آن مواجه هستند ونیز مشکلاتی که برای تأمین مالی آن نیاز است، می‌تواند شاهد مثال خوبی برای این مدعا باشد که حتی بخش خصوصی هم برای تأمین مالی دست به دامان دولت می‌شود. دولت نیز با توجه به محدودیت های بودجه‌ای دست رد بر سینه آنها می زند؛ حال آنکه آنان بخش خصوصی‌اند و راه‌های بسیاری برای تأمین مالی می‌توانستند در پیش گیرند. همه این موارد در حالی است که غیر از موارد معدود حاکمیت دولت های پیشرفته برای تأمین مالی به بخش خصوصی متوسل می‌شوند نه برعکس. کافی نبودن منابع مالی بودجه برای به اتمام رساندن همه پروژه‌های عمرانی می‌تواند نه تنها چالش نباشد که به فرصت تبدیل شود. فرصتی برای تمرین زمانی که نفت تمام می‌شود. تمرینی برای قطع وابستگی به خام فروشی، مشروط بر آنکه برای آن راهبرد داشته باشیم.ادامه این گزارش را در شماره 175 نشریه پيام ساختمان مطالعه فرمایید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه