1393/03/21

هر شهر پایتخت شود مشابه تهران خواهد شد

محمدمهدی تندگویان،عضو کمیسیون شهرسازی و معماری در مورد انتقال پایتخت به خبرنگار پیام ساختمان گفت: اگر همین بودجه و هزینه انتقال پایتخت را برای تجمیع اماکن دولتی در یک منطقه و حمل‌ونقل عمومی ساماندهی کنیم، با یک درصد بودجه این کار ممکن است.

هر شهر پایتخت شود مشابه تهران خواهد شد

محمدمهدی تندگویان،عضو کمیسیون شهرسازی و معماری در مورد انتقال پایتخت به خبرنگار پيام ساختمان گفت: اگر همین بودجه و هزینه انتقال پایتخت را برای تجمیع اماکن دولتی در یک منطقه و حمل‌ونقل عمومی ساماندهی کنیم، با یک درصد بودجه این کار ممکن است.وی افزود:هر شهری که پایتخت شود دچار آسیب های اجتماعی مشابه تهران خواهد شد و هزینه‌های مالی اجرای این طرح هم منطقی نیست و می‌شود به‌جای هزینه گزافی که بابت جابه‌جایی باید بپردازیم، با هزینه‌ای کمتر ، ساماندهی تهران انجام شود. تندگویان با بیان اینکه؛ مخالف ریخت و پاش بی‌خود در انتقال پایتخت هستم ولی با ساماندهی تهران کاملاً موافقم، گفت: شخصاً معتقدم باید ادارات دولتی به یک منطقه مانند منطقه 22 تهران منتقل شوند و بی‌خود برای انتقال همه پایتخت هزینه نکنیم. البته تهرانی‌ها نباید هزینه‌های حضور دولت را در این شهر بدهند، ولی نمی‌دانم چقدر این کار شدنی است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه