هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1393/03/21

رئیس جدید کانون سراسری انبوه سازان انتخاب شد

با برگزاری انتخابات داخلی، اعضای هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن، جمشید برزگر، رئیس انجمن انبوه سازان استان آذربایجان شرقی را به عنوان رئیس این کانون انتخاب کردند.


رئیس  جدید کانون سراسری انبوه سازان  انتخاب شد

با برگزاری انتخابات داخلی، اعضای هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن، مهندس جمشید برزگر، رئیس انجمن انبوه سازان استان آذربایجان شرقی را به عنوان رئیس این کانون انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در این جلسه سایر سمت های هیئت رئیسه کانون انبوه سازان به قرار ذیل انتخاب شدند: حسن محتشم، نایب رییس هیئت مدیره فرشید پورحاجت، دبیر سیدمحمد مرتضوی، خزانه دار علی اکبر زورقچیان، منشی

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه