1393/03/21

ميزان واقعي بدهي دولت به پيمانكاران

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور رقم بدهي دولت به پيمانكاران را حدود ۹ هزار ميليارد تومان اعلام کرد.


ميزان واقعي بدهي دولت به پيمانكاران

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور رقم بدهي دولت به پيمانكاران را حدود ۹ هزار ميليارد تومان اعلام کرد.در پي‌ انتشار اخبار و ارقام متفاوتي درخصوص ميزان بدهي دولت به پيمانكاران، فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، رقم بدهي دولت به پيمانكاران را براساس بررسي و اعلام دستگاه‌هاي اجرايي و تأييد ذيحساب اين دستگاه‌ها، رقمي حدود ۹ هزار ميليارد تومان اعلام کرد.گفتنی است پیش از این دژپسند این رقم را حدود 10 میلیارد تومان اعلام کرده بود. 

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار