هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

تبعات انتقال آب خزر به مناطق مركزي

صدر با اشاره به اينكه طرح انتقال آب خزر در كارايي بنادر تاثيري ندارد، تصريح كرد: از نظر تخصصي امكان انتقال آب خزر به مناطق مركزي امكان‌پذير است ولي قبل از هر چيز بايد ميزان آب‌هاي ورودي به دريايي خزر و ميزان مصرف آن در كشورهاي مختلف بررسي شود.


تبعات انتقال آب خزر به مناطق مركزي

رئيس سازمان بنادر و دريانوردي گفت: دولت بايد از ذخاير و منابع كشور به گونه‌اي منطقي استفاده كند تا آينده محيط زيست به خطر نيفتد. مهندس عطاء‌الله صدر، در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان اظهار داشت: سازمان محيط زيست كشور، مرجع رسيدگي به مسائل زيست‌محيطي بوده و قانوناً مسئول است بنابراين اگر با اجراي طرحي مخالفت كرد، مجريان مربوطه نمي‌توانند برخلاف آن عمل كنند. وي با اشاره تبعات انتقال آب خزر به مناطق مركزي ايران گفت: در كار مهندسي هيچ كاري غير قابل اجرا نيست ولي مسئله اصلي رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي است. وزرات نيرو بايد اين طرح را از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داده و نسبت به سلامت طرح در آينده اطمينان بدهد. صدر با اشاره به اينكه طرح انتقال آب خزر در كارايي بنادر تاثيري ندارد، تصريح كرد: از نظر تخصصي امكان انتقال آب خزر به مناطق مركزي امكان‌پذير است ولي قبل از هر چيز بايد ميزان آب‌هاي ورودي به دريايي خزر و ميزان مصرف آن در كشورهاي مختلف بررسي شود. به گفته رئيس سازمان بنادر و دريانوردي، اگر بخواهيم آب را در مبداء شيرين كنيم امكان بازگشت نمك و شوري به داخل دريا وجود دارد. بنابراين بايد ترتيبي اتخاذ شود كه با استفاده از آب‌شيرين‌كن‌هاي صنعتي، نمك موجود در آب به طور جداگانه استحصال شود. صدر با تاكيد بر رعايت جنبه‌هاي زيست‌‌محيطي در اجراي پروژه‌هاي عمراني خاطرنشان كرد: شما درياچه اروميه را در نظر بگيريد؛ برداشت‌هاي غيرمجاز از سرچشمه‌هاي بالا دست و همچنين احداث سدهاي بي‌رويه مشكل بزرگي براي اكوسيستم درياچه ايجاد كرد تا جايي كه بخش اعظم درياچه خشك شد و اكنون نمك برجاي مانده با تحريك باد و طوفان طبيعت اطراف را تهديد مي‌كند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه