هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > مجلس 1393/03/21

کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی، تبادل کننده بیشترین سوال و جواب!

در سه ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم، کمیسیون عمران مجلس بیشترین تعداد سوال از دولت را مطرح و وزیر راه و شهرسازی بیشترین تعداد تذکر و سئوال را از نمایندگان مجلس دریافت کرده است.


کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی، تبادل کننده بیشترین سوال و جواب!

در سه ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم، وزیر راه و شهرسازی بیشترین تعداد تذکر و سئوال را از نمایندگان مجلس دریافت کرده است. با گذشت چند روز از انتشار گزارش دولت از عملکرد صد روزه خود، مجلس شورای اسلامی نیز گزارش نظارتی خود از عملکرد سه ماه اول دولت تدبیر و امید را منتشر کرد. گزارش منتشر شده از سوی حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نشان می دهد از مورخ92/6/1تا 92/9/7در مجموع، نمايندگان 1429 مرتبه به اعضاي هيئت وزيران دولت يازدهم تذكر داده اند. مقایسه تعداد فراواني تذكرات نمایندگان به هريك از اعضاي هيئت وزيران نشان می دهد وزیر راه و شهرسازی با 210 تذکر دریافت کننده بیشترین تذکر از سوی نمایندگان بوده است. همچنین موضوع «تسریع در اجرای طرح های احداث و به سازی جاده های روستایی و شهری» با 181 تذکردهنده دارای بیشترین تعداد تذکر دهندگان به وزیر راه و شهرسازی بوده است. از دیگر موضوعات مطرح شده در گزارش مجلس شورای اسلامی از عملکرد سه ماهه دولت یازدهم، طرح سوال از اعضای هئیت دولت است. گزارش مذکور حاکی است در تاریخ فوق در مجموع 277 سؤال به هيئت رئيسه مجلس تقديم شده است. از اين تعداد، 274 سؤال به كميسيون هاي تخصصي ارجاع شده و 3 سؤال براي تعيين كميسيون ذيربط در اختيار هيات رئيسه است. در این میان كميسيون عمران با 56 سؤال بيشترين ارتباط را با سؤالات نمايندگان داشته و در سه ماهه مذكور، وزير راه و شهرسازي با 43 سؤال، مخاطبِ بيشترين سؤال بوده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه