سوله-پیام ساختمان

سوله

کالا ها

تولیدکنندگان

مجریان

فروشگاه ها

سوله چیست؟

سوله سازه فلزی با سقف شیبداری است که بیشتر کاربرد صنعتی دارد. جهت ساخت سالنهای صنعتی از مقاطع با مقطع متغیر استفاده می شود که ابعاد و وزن این مقاطع با توجه به کاربری متغیر است. عوامل مختلفی نظیر منطقه ساخت سوله از جهت سرعت باد و میزان بارش برف ،ارتفاع ستون،دهانه سالن در تعیین وزن سوله موثر است م .سوله پرکاربرد ترین ساختمان فولادی پیش ساخته در جهان است.

سوله