لزوم شرکت در انتخابات نظام مهندسی | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

لزوم شرکت در انتخابات نظام مهندسی


کد مطلب: 3290الهام صمد زاده: با نزدیک شدن به زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها، جامعه مهندسان حوزه صنعت ساختمان، خود را برای حضور گسترده و مؤثر در این انتخابات آماده مینمایند.گفتنی است حضور پرشور مهندسان در انتخابات هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها موجب بالندگی جامعه مهندسان خواهد شد. همان‌گونه که میدانیم برگزاری انتخابات مهم‌ترین رکن هر سازمانی به‌حساب میآید و شرکت در انتخابات نیز وظیفه تک‌تک مهندسان است، هرقدر حضور مهندسان در روز برگزاری هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره بیشتر باشد به همان میزان اعتبار و ارزش سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها نیز ارتقاء خواهد یافت.باید توجه داشت که برگزاری انتخابات در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها، یک حرکت نمایشی نیست و پایه و اساس سازمان‌های مذکور بر انتخابات استوار است، چراکه سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها، با نظر اعضای خود اداره میشود و بیتردید هرگونه انتخاباتی در سازمان با آینده جامعه مهندسان ارتباط مستقیم دارد.شایان‌ذکر است آنچه امروزه، سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها به آن نیاز دارد، جستجوی راهکارهای علمی و نوینی است که بتواند در عملکرد و تثبیت جایگاه مهندسی در صنعت ساختمان‌سازی کشور چه در بخش خصوصی و یا دولتی مؤثر عمل نماید. ازاین‌رو با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها ضروری است که انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای نیز در این انتخابات شرکت نمایند تا از این طریق بتوانیم آینده روشنی را برای جامعه مهندسان ترسیم نماییم.آنچه مسلم است،حضور حداکثری اعضا در انتخابات هیئت‌مدیره و رأی بالا آنها به داوطلب موردنظر خود علاوه بر اینکه میتواند سبب راه یافتن افراد کارآمد و شایسته در هیئت‌مدیره شود که همین امر خود دلیل بالا رفتن سطح انتظار اعضای سازمان از نمایندگان خود در هیئت‌مدیره شده که درنهایت منجر به تکاپوی هر چه بیشتر هیئت‌مدیره در راستای کار سازمانی و وظیفه قانونی خود خواهد شد.با استفاده از تجارب گذشته هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها، به این مهم دست مییابیم که برای ارتقای کارآیی هیئت‌مدیره دوره جدید نیازمند، رهنمون‌های جدید و کارشناسی در این بخش هستیم، چراکه با توجه به عمر 20 ساله سازمان، دیگر زمان آزمون‌وخطا برای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها مهیا نیست و حال انتظار میرود این سازمان برای اجرای هرچه بهتر قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین در جهت رشد و شکوفایی این سازمان اقدامات مؤثری را انجام دهند.شایان‌ذکر است حضور افراد باتجربه در هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها،شاید یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارتقای کیفی سازمان موردبحث به‌حساب آید. چراکه با نگاهی گذرا به ادوار گذشته به این مهم دست مییابیم که در برخی از موارد تصمیمات خام و عجولانه برخی از اعضا هیئت‌مدیره تازه‌وارد لطمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها برجای گذاشت، به‌گونه‌ای که متأسفانه برخی تصمیمات هیئت‌مدیره حتی در تضاد قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بود و گاها باعث لکه‌دار شدن اعتبار سازمان شد و یا اینکه به خاطر خدشه‌دار کردن ماهیت، هیئت‌مدیره برخی اعضا حتی در جلسات حضور به هم نمیرساند تا تصمیمات را فاقد اعتبار نمایند. ازاین‌رو، روی کار آمدن افرادی که حداقل 10 سال سابقه کاری مفید و درخشان در کارنامه کاری خود داشته باشند، میتواند جنس تصمیمات هیئت‌مدیره را تغییر دهد چراکه تجربه نشان داده در هر دوره هیئت‌مدیره که افراد باسابقه به این کرسی راه یافتند سازمان نیز به رشد و شکوفایی رسیده است.گفتنی است، حضور داوطلبانی که منفعت جامعه مهندسان را به منفعت شخصی خود ترجیح میدهند شاید یکی دیگر از موارد لازم‌الاجرا برای این دوره به‌حساب آید چراکه تجارب گذشته مبین این موضوع است که برخی از افراد به خاطر حفظ منافع شخصی خود ماهیت سازمان را لکه‌دار کرده‌اند و منجر به بدبینی مردم به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نیز شده است.استقبال از داوطلبانی که برنامه‌های انتخاباتی مدون و قابل‌اجراتری نسبت به بقیه داوطلبان دارند به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره دوره هفتم، یکی دیگر از راهکارهای سلامت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است.چراکه حضور افرادی که برنامه‌های غیرقابل اجرا و دور از دسترس دارند تنها موجب سردرگمی و خروج سازمان از برنامه‌های اصلی خود میشود.یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اعضای هیئت‌مدیره دوره جدید رعایت و اجرای صحیح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین اشراف کامل به این قانون است،چراکه متأسفانه در ادوار گذشته با بیتوجهی و عدول از قانون موجبات بدبینی بهره‌برداران نسبت به این سازمان فراهم‌شده و حال دیگر زمان آن رسیده است که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برای فرهنگ‌سازی و جلب اعتماد بهره‌برداران اقدامات مؤثری را انجام دهند. با بررسی هیئت‌مدیره‌های دوره‌های گذشته به این مهم دست مییابیم که قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان توسط اعضای هیئت‌مدیره به کالای لوکس تبدیل‌شده و گاها توسط همین افراد خریدوفروش میشد و یا در برخی موارد از قانون موجود تفاسیر متعددی به عمل میآمد که موجب عدم کارآیی این قانون شده بود.شاید یکی از مهم‌ترین معایب هیئت‌مدیره دوره گذشته عدم آشنایی برخی اعضای هیئت‌مدیره با قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بود به‌گونه‌ای که حتی در برخی صراحتاً از مواد قانونی نیز اظهار بیاطلاعی مینمودند و تنها از کتاب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان برای تزیین اتاق کار خود استفاده میکردند و حتی به‌صورت موردی نیز به سراغ این کتاب راهنمای سازمان نمیرفتند لذا امید میرود در دوره پیش رو، میزان آشنایی و اطلاعات اعضای هیئت‌مدیره نسبت به قانون موجود افزایش یابد.رعایت اخلاق مهندسی به‌خصوص از جانب اعضای هیئت‌مدیره یک اصل به‌حساب میآید چراکه ادامه حیات سازمان بدون رکن ارزشی و پارامترهای مشخص حرفه‌ای غیرممکن است و باعث کرامت سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها خواهد شد. حضور افرادی که موجب اعتبار سازمان شود خود یک گام اساسی برای ارتقای جامعه مهندسی میشود چراکه متأسفانه برخی از افراد در ادوار گذشته نه‌تنها اعتباری به سازمان نظام‌مهندسی اعطا نکرده‌اند بلکه بعضاً اعتبار این سازمان را نیز لکه‌دار نموده‌اند. یا اینکه با کسب اعتبار از سازمان مذکور تنها پله‌های ترقی را سپری نموده‌اند و به سازمان تنها به چشم سکوی ترقی نگاه کرده‌اند.درنهایت انتظار میرود با روی کار آمدن هیئت‌مدیره دوره هفتم،تنش‌ها و چالش‌های پیش روی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به حداقل برسد و برخی از جناح‌ها و ائتلاف‌هایی که به هر دلیل به هیئت‌مدیره راه نیافته‌اند از هر فرصتی به‌خصوص در مجامع عمومی استان‌ها به‌جای ایجاد درگیری با همسو شدن افراد منتخب سعی در رشد و شکوفایی سازمان نظام‌مهندسی داشته باشند.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال