چینی بهداشتی | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

چینی بهداشتی


کد مطلب: 3146 همه ما روزانه از محصولات چینی بهداشتی به‌دفعات در منزل، محل كار، مساجد، مدارس، رستوران‌ها، هتل‌ها و ... استفاده میکنیم؛ اما ممكن است مشخصات یك چینی بهداشتی خوب را ندانیم. این سؤالی است كه اغلب در مواقع خرید بعضی از مشتریان چینی بهداشتی از خود میپرسند و گاهی بدون توجه به ویژگیهای آن اقدام به خرید یك محصول چینی بهداشتی میکنند. لذا در این شماره بازار کالاهای ساختمانی چینی بهداشتی را بررسی میکنیم. آنچه در ادامه این گزارش میخوانید نظرات فعالان تولید و عرضه چینی بهداشتی است و پیام ساختمان از بیان نظر موافقان و مخالفان استقبال میکند.خدمات پس از فروش مهم‌ استخداداد مدیرعامل شرکت وارداتی لورنزا با بیان اینکه قبل از هر چیزی در هنگام خرید محصولات جهت بررسی كیفی محصولات چینی بـهداشتی میبایست آنها را از لحاظ ظاهری و عملكردی موردتوجه قرار داد گفت: جهت بررسی كیفی محصولات چینی بـهداشتی میبایست آنها را از لحاظ ظاهری و عملكردی موردتوجه قرار داد محصـــولات چینی بهداشتی عمدتاً شامل انواع توالت‌های فرنگی، بیده، انواع روشویی و پایه، توالت‌های ایرانی، زیردوشی ها و انواع متعلقات هستند.خداداد در ادامه افزود: مشخصاتی كه مشتری در هنگام خرید چینی بهداشتی از لحاظ ظاهری باید موردتوجه قرار دهد عبارتند از:شفافیت لعاب: این خاصیت لعاب كه در اثر استفاده از مواد مرغوب و شرایط پخت مناسب ایجاد میگردد موجب درخشندگی و زیبایی هرچه بیشتر قطعه میگردد. میزان آن به‌طور دقیق از میزان برگشت نور تابیده شده به قطعه قابل‌اندازه‌گیری است. همچنین اگر قطعات مختلف را در زیر نور كافی قرار دهیم با چشم معمولی قابل‌مقایسه و انتخاب است. وضوح تصویر انعكاسی از یك شیء معیار مناسبی برای شفافیت قطعه است. سطح لعاب: یك سطح لعاب مرغوب، سطحی است كه وقتی در زیر نور كافی بدان نگاه میکنید، كاملاً صاف، بدون موج و فاقد ناهمواری یا فرورفتگی و برآمدگیهای قابل‌لمس باشد. لعابی كه دارای این موارد است عمدتاً جرم‌گیر بوده و پس از استفاده مكرر به‌سختی تمیز میگردد.وی در پاسخ به اینکه ترک‌های موجود روی محصول چینی بهداشتی چه مشکلاتی را به وجود میآورد، اظهار داشت: هنگام خرید یك قطعه تمام زوایای آن را موردبررسی قرار داده و از نبود کوچک‌ترین ترک‌ها اطمینان حاصل نمایید. زیرا وجود حتی یك ترك بسیار كوچك، ممكن است به‌مرورزمان پیشرفت نموده و موجب شكسته شدن قطعه گردد. ترک‌های بسیار ریز (مویی) روی لعاب این‌گونه ترک‌ها عمدتاً با چشم قابل‌مشاهده نبوده و تنها با كشیدن ناخن روی سطح لعاب میتوان به وجود آنها پی برد. این ترک‌ها میتواند به شكل ترک‌های ممتد و بلند یا تارعنکبوتی باشد كه بر اثر شوك حرارتی یا عدم تطابق ضریب انبساط حرارتی بدنه و لعاب رخ دهد.این کارشناس در خصوص اهمیت میزان جذب آب در چینی بهداشتی گفت: جذب آب یك قطعه چینی بهداشتی طبق استاندارد بین‌المللی میبایست كمتر از 0.5 درصد باشد. این قضیه مخصوصاً برای توالت‌های زمینی و فرنگی اهمیت مییابد. چون در تمــاس مستقیم با فضــولات بوده و درصورتیکه جذب آب آنها بالا باشد، باعث تجمع آلودگی، بوی بد و ایجاد محیطی غیربهداشتی میگردد. حتی ممكن است به دلیل جذب آب و انبساط بدنه باعث ایجاد ترك و شكست قطعه به‌مرورزمان گردد. یكی از آسان‌ترین روش‌هایی كه به‌طور نسبی میتوان میزان جذب آب قطعات چینی بهداشتی را با هم مقایسه كرد چكاندن یك قطره آب روی قسمت لعاب نخورده بدنه و مقایسه سرعت نفوذ آب در بدنه است. سرعت بالای نفوذ آب درون بدنه نشان‌دهنده بالا بودن میزان جذب آب قطعه است و این قطعه انتخاب مناسبی برای توالت‌های ایرانی و فرنگی نخواهد بود.این مدیرعامل در خصوص معایب چینیهای بهداشتی گفت: در خصوص معایب چینیهای بهداشتی میتوان به پیچیدگی قطعات، افتادگی قطعات، سوراخ سوزنی، آلودگیهای سطحی اشاره کرد که هرکدام را باید به‌صورت مجزا تشریح کرد.پیچیدگی قطعات: این عیب در اثر مواد نامرغوب و پخت نامناسب ایجاد میگردد و راه تشخیص آن نگاه كردن به قطعه از زوایای مختلف است. یك قطعه چینی بهداشتی میبایست كاملاً متقارن باشد. این عیب برای دستشوییها از قرار گرفتن صحیح آنها روی پایه یا كابینت جلوگیری میکند. همچنین پیچیدگی یك توالت فرنگی موجب ایجاد اشكالاتی در نصب و عملكرد آن میگردد. این عیب در نصب سایر قطعات نیز مشهود خواهد بود و همچنین ممكن است باعث ایجاد آب ماندگی و رسوب جرم و املاح در بعضی قطعات گردد.افتادگی قطعات: هنگامیکه به قطعه نگاه میکنید میبایست تمام سطوح قطعه با هم موازی باشند. افتادگی قطعه ضمن ایجاد ظاهری نامناسب، میتواند در عملكرد قطعه نیز تأثیر نامطلوب داشته باشد. همچنین ایجاد هرگونه انحراف در خطوط صاف قطعه نیز میتواند حاكی از وجود این نقیصه باشد. سوراخ سوزنی: عیب سوراخ سوزنی كه در محصولات چینی بهداشتی جزء شایع‌ترین عیوب است عبارت است از: سوراخ‌های سوزنی بسیار ریز و قابل‌مشاهده روی سطح لعاب كه سبب افت شفافیت و ناصافی گردیده و همچنین عامل اصلی در جرم‌گیری قطعه است.آلودگیهای سطحی: عمدتاً بر روی سطح لعاب ممكن است آلودگیهایی به‌صورت خال‌های مشكی، سبز یا ناخالصی مشاهده گردد كه از كیفیت ظاهری قطعه كاسته و در مورد اخیر (ناخالصی) میتواند موجب تجمع آلودگیها و رسوب جرم در حین مصرف شود.وی در ادامه افزود: از موارد دیگری که در هنگام خرید باید به آن توجه شود بهداشتی بودن قطعات است به‌طوریکه نقاط بیشتری از آن لعاب خورده است. بهتر است حتی مناطقی كه در معرض دید نیستند هم لعاب خورده باشند (مثل لبه آبریز توالت‌های ایرانی و فرنگی). چون لعاب عامل اصلی بهداشتی بودن قطعه است و لعابی بهداشتی است كه دارای پخت بهینه و حداكثر ساختار شیشه‌ای باشد. برای تشخیص نسبی این خاصیت، میتوانید مداد یا ماژیك وایت برد را روی آن كشیده و سپس با دستمال پاك كنید. اگر بدون برجا گذاشتن هیچ‌گونه اثری پاك شود، نشان‌دهنده بهداشتی بودن سطح لعاب است... خداداد نصب صحیح محصولات چینی را از عوامل مؤثر بر کیفیت و عمر محصول دانست و گفت: نصب صحیح محصول جزء عوامل مؤثر بر عملكرد و زیبایی آن است كه بهتر است توسط شخصی ماهر، از طرف تولیدکننده یا نماینده آن انجام پذیرد. همچنین پاسخگویی تولیدکننده در مورد هر گونه نقص فنی یا شكست یا نقص عملكردی محصول و در صورت لزوم تعویض آن با یك قطعه سالم، میتواند از معیارهای انتخاب محصول باشد.این کارشناس در مورد توالت‌های فرنگی گفت: یك توالت فرنگی مناسب میبایست با حداقل میزان آب، حـداقل زمان، بدون صدا، بدون ترشح و با قدرت مكش كافی، بیشترین جرم را از درون كاسه تخلیه نماید. لذا هنگام خرید، توضیح این مشـخصات را از فروشنده بخواهید یا آنها را در بروشـور راهنما جستجو نمایید.وی در خصوص بسته‌بندی مناسب محصولات چینی گفت: قطعات چینی، قطعاتی ترد بوده و بنابراین بسته‌بندی آن باید به‌گونه‌ای باشد كه در هنگام حمل‌ونقل كمترین آسیب را ببیند، به‌ویژه به دلیل اینكه ممكن است در اثر آسیب ترک‌هایی ایجاد شود كه در هنگام خرید و نصب مشاهده نگردیده و به‌صورت تأخیری قطعه را دچار شكست نماید. خداداد خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مواردی که در کشور ما رعایت نمیشود بحث خدمات محصولات تولیدی است.وی در خصوص برندهای خارجی موجود در بازار گفت: عمده برند خارجی موجود در ایران مربوط به کشور چین است و به‌صورت محدود چینی بهداشتی کوهرآمریکاست. محصولات آمریکایی کوهراز کیفیت مناسبی برخوردارند. لازم به ذکر است برخی شرکت‌های چینی هم این برند را تحت لیسانس امریکا تولید میکنند که آنها هم محصولات باکیفیتی است.از برندهای موجود در بازار ایران که تقریباً در همه فروشگاه‌ها موجود است و دارای کیفیت مناسبی هم هست میتوان به محصولات شرکت لورنزا و توتی اشاره کرد .قیمت محصولات بر اساس خواسته و نیاز مشتری و با توجه انتخابی محصول تعیین میشود. رنج قیمتی محصولات چینی بهداشتی تقریباً از 500 هزار تومان به بالاست. از بین برندهای چینی محصولات چینی شرکت توتی از توتی از 500 هزار تومان تا 1300 میلیون تومان است. قیمت محصولات شرکت لورنزا از مبلغ 680 هزار تومان شروع و تا 5 میلیون و نیم است. بالاترین مبلغ مربوط به شرکت آمریکایی کوهر است که از 2 میلیون شروع تا 7 میلیون تومان است.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال