استراتژی جذب سرمایه گذاری در وزارت راه و شهرسازی راه مهم‌تر است یا مسکــن‌؟ | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

استراتژی جذب سرمایه گذاری در وزارت راه و شهرسازی راه مهم‌تر است یا مسکــن‌؟


کد مطلب‌: 2680گروه گزارش‌: وزارت راه و شهرسازی در حالی مشغول برنامه ریزی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی در بخش راه و حمل ونقل است که ایران در رده بندی جهانی جایگاه خوبی از نظر زیرساخت های حمل ونقل دارد و به نظر می رسد بخش مسکن نیاز به مراتب بیشتری به دوپینگ سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاران خارجی داشته باشد‌.به گزارش پیام ساختمان‌، وزارت راه و شهرسازی حتی پیش از توافق وین تلاش بسیاری برای جذب سرمایه گذاران خارجی در حوزه های زیرپوشش خود آغاز کرده بود و نمونه این تلاش‌ها را می توان در سفر دکتر آخوندی به فرانسه و دیدار با همتای فرانسوی خود و نیز مدیران شرکت های هواپیمایی این کشور دید؛ بااین حال به نظر می رسد پس از توافق مذکور‌، این تلاش مضاعف شده و هر چه به اولین روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (‌برجام‌) نزدیک می شویم این کوشش بیش ازپیش نمود می یابد‌.در این خصوص وزارت راه و شهرسازی در یازدهم و دوازدهم مهرماه سال جاری همایش بین المللی را برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل ونقل‌، مسکن و شهرسازی برگزار خواهد کرد‌. به این منظور وزارتخانه مذکور 98 هزار و 500 میلیارد تومان بسته سرمایه گذاری در قالب 118 پروژه برای این همایش آماده ارائه کرده‌است‌، بااین حال معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل وزیر معترف است که آن معاونت با ساختاری که در حال حاضر دارد نمی تواند برای جذب سرمایه در بخش مسکن فعالیت کند و ازاین رو عمده فعالیت آن در جهت جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه حمل ونقل و راه بوده‌است‌.عدم ورود معاونت برنامه ریزی به حوزه مسکنمعاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه و شخص وزیر‌، تسری کلان برنامه ریزی در بخش مسکن است‌، تصریح کرد‌: در ساختار فعلی، معاونت برنامه ریزی با جدیت وارد حوزه مسکن نشده و این معاونت در حال حاضر «معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل» است و در صورت امکان این امر در تجدید ساختار موردتوجه قرار می گیرد‌.امیر امینی، در پاسخ به پرسش خبرنگار پیام ساختمان در خصوص جذب سرمایه به بخش مسکن گفت‌: با توجه به رونمایی طرح جامع مسکن‌، خوب است که آقای دکتر مظاهریان در این خصوص توضیحات کافی بدهند‌.وی که پروژه‌ها و طرح های مختلفی را در قالب بسته های سرمایه گذاری برای بخش راه و حمل ونقل در نشست خبری «معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی» عنوان و معرفی کرد‌، در پاسخ به خبرنگار پیام ساختمان مبنی بر جای خالی سرمایه گذاری در بخش مسکن کشورمان اذعان کرد‌: اصلا در بین این بسته های سرمایه گذاری، پروژه های سرمایه گذاری در حوزه مسکن مطرح نشده‌است‌.امینی افزود‌: سازمان ملی زمین و مسکن رقمی حدود سه هزار و 700 میلیارد تومان‌، شرکت عمران و بهسازی بسته ای حدود 700 میلیارد تومان و شرکت عمران شهرهای جدید هم 20 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در قالب بسته های سرمایه گذاری تهیه کرده‌اند که قرار است در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری حمل ونقل‌، مسکن و شهرسازی در یازدهم و دوازدهم مهرماه به سرمایه گذاران ارائه شود‌.98 هزار و 500 میلیارد تومان و 118 پروژهمعاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری که برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی برگزار شد با بیان اینکه در دهه گذشته 45 هزار میلیارد تومان در حوزه حمل ونقل کشور سرمایه گذاری صورت گرفته‌است‌، گفت‌: تکمیل پروژه های زیرساختی در کشور نیازمند 57 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری به طور سالانه‌است‌.به گزارش پیام ساختمان‌، امیر امینی با اشاره به سهم 40 درصدی حمل ونقل و مسکن در هزینه های زندگی مردم‌، گفت‌: حمل ونقل پایدار دارای سه شاخصه پاک بودن‌، ایمن بودن و یکپارچه بودن است که حاصل آن بازدهی بهتر و بیشتر است‌.امینی ادامه داد‌: در حال حاضر قابلیت زندگی و حفظ محیط زیست‌، تغییرات اقلیم و دسترسی یکسان به سیستم های حمل ونقل عمومی در کوتاه ترین زمان ممکن اهمیت بسیاری دارد‌.معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد‌: از 45 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده در این بخش‌، سهم بخش خصوصی تنها معادل 17 درصد است که این امر نشان می دهد در این بخش موفق عمل نکرده ایم‌.وی اضافه کرد‌: همچنین 51 درصد این اعتبارات از منابع عمومی، 18 درصد از منابع داخلی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و 14 درصد از طریق اوراق مشارکت‌، بدهی یا سیستم قرضی تأمین شده‌است‌.امینی همچنین گفت‌: 98 هزار و 500 میلیارد تومان بسته سرمایه گذاری در قالب 118 پروژه برای این همایش ارائه شده که از این میزان حدود 25 هزار میلیارد تومان توسط شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌ها‌، 12 هزار میلیارد تومان در حوزه ریل‌، 17 هزار میلیارد تومان شرکت هواپیمایی کشوری و یک هزار و 500 میلیارد تومان در سازمان بنادر «پروژه» تعریف شده‌است‌.وی با بیان اینکه 272 طرح حمل ونقل در کشور وجود دارد‌، تأکید کرد‌: 166 طرح دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصد هستند که 28 هزار کیلومتر انواع راه و ریل در قالب این پروژه‌ها قرار دارد و 124 هزار میلیارد تومان سرمایه نیز برای اتمام آنها موردنیاز است‌.معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد‌: 35 طرح از 272 طرح حمل ونقل کشور نیز دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد است که دارای 9 هزار کیلومتر طول و نیازمند اعتباری بالغ بر 3 هزار و 400 میلیارد تومان برای اتمام است‌.عدم اتکا به منابع دولتی تا ۱۰ سال آیندهحتی وقتی وزیر راه و شهرسازی در نشست مقدماتی همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در «حمل ونقل» و «مسكن و شهرسازی» شرکت کرد‌، سخنانش بیشتر معطوف به راه و حمل ونقل بود تا مسکن و شهرسازی.عباس آخوندی در این نشست با تأکید بر اینكه حتی در شرایطی كه وضعیت اقتصادی كشور روبه بهبود باشد نیاز به سرمایه گذاری خارجی وجود دارد‌، گفت‌: حجم سرمایه گذاری موردنیاز در كشور بسیار بیش از آن چیزی است كه تصور می شود‌. تنها در حوزه زیربنایی، حمل ونقل و شهرسازی حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است حال آنكه این میزان با احتساب سایر حوزه‌ها مانند نفت‌، پتروشیمی و سایر بخش‌ها چند صد میلیارد دلار برآورد می شود‌.وی با اشاره به تنگنای مالی دولت گفت‌: در حال حاضر مجموعه بدهی های دولت از گذشته تاکنون به بانك‌ها‌، بخش خصوصی، پیمانكاران و عرضه کنندگان كالا و خدمات حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است كه اگر این میزان به هزینه های جاری اضافه شود در واقع منابع مالی جدی دولتی برای توسعه سرمایه گذاری وجود ندارد به طوری که تا حداقل تا ۱۰ سال آینده نمی توان بر استفاده از منابع دولتی متكی بود‌.آخوندی با تأکید بر لزوم تغییر رویكرد گفتمان درون سازمانی گفت‌: با توجه به تغییر و تحولات بین المللی و ایجاد فضای جدید‌، زبان گفتمان سرمایه گذاری كارشناسان و بدنه سازمان‌ها باید از درون سازمانی و دولتی بودن به گفتمان بازرگانی و تجارت بین المللی تغییر یابد و اساس آینده نحوه مدیریت اقتصاد ملی باید به این سمت برود‌. هر چند قاعدتا در سنوات آتی وضعیت بودجه و منابع دولتی بهبود مییابد اما برای خروج از وضعیت تنگنای مالی موجود و رونق اقتصادی نیاز به استفاده از ظرفیت های اقتصادی خصوصی و خارجی مانند ترانزیت و تجارت خارجی احساس می شود‌.وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینكه گشایش فضای سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی و تركیب این دو اقدام بسیار مهمی است و باید موردتوجه ویژه قرار گیرد‌، یادآور شد‌: با توجه به كمبود منابع مالی دولتی حداقل در ۱۰ سال آینده مدل های تأمین مالی پروژه‌ها باید برای استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری باشد‌.آخوندی ادامه داد‌: منطق بازار جهانی به مفهوم عام باید قانع شود كه ایران فرصت‌های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد و در همین راستا از معاونان‌، مشاوران‌، مدیران ارشد و مدیران میانی وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه درخواست می كنم موضوع جذب سرمایه گذاری را به عنوان یك استراتژی در دستور کار قرار دهند‌.وی افزود‌: می توان فضایی را ایجاد كرد تا از تمام ظرفیت های اقتصادی جهانی، منطقه‌ای و ملی استفاده كرد و پروژه‌ها از طریق همین منابع تأمین مالی شود؛ البته روش های سرمایه گذاری متناسب با هر پروژه متفاوت است‌.بانك مسكنبانك حمل ونقل‌!وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینكه برای تسهیل تجارت باید هماهنگی هایی با وزارت اقتصاد و دارایی و بانك مركزی صورت گیرد‌، گفت‌: طبق توافق اولیه با وزارت اقتصاد و دارایی و بانك مركزی، بانك مسكن به عنوان بانك توسعه ای حمل ونقل به عنوان یك بانك كارگزار ایفای نقش می كند كه از مدیرعامل بانك مسكن می خواهم در این زمینه برای روند ایفای نقش خود بررسیهای لازم را انجام دهد.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال