گـذر مهندسان سـاختمـان از یک آزمـون | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

گـذر مهندسان سـاختمـان از یک آزمـون


کد مطلب‌: 2632رؤسا و اعضای انجمن های صنفی و تشکل های حرفه ای رشته های مختلف مهندسی سراسر کشور روز نهم مهر به استقبال انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور خواهند رفت‌. انتخاباتی که امید می رود با مشارکت حداکثری در رأیگیری زمینه اجرای قویتر قانون و مقررات ملی ساختمان و ارتقای ساخت وساز کشور فراهم شود‌.به گزارش خبرنگار پیام ساختمان‌، انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها هر سه سال یک بار‌، بر اساس ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار می شود‌. نیم نگاهی به شش دوره انتخابات هیئت مدیره برگزارشده نشان می دهد در دوره های گذشته برخی از بندهای ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس یک سری ملاحظات انجام نشده یا حتی مورد بی مهری برخی از مسئولان وقت قرارگرفته‌، اگرچه فرآیند انتخابات از اولین دوره تا به امروز تفاوت چندانی نکرده و تنها در هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان یک سری ضوابط قانونی مغفول مانده و اجرانشده از سوی وزارت راه و شهرسازی بجد‌، مورد پیگیری قرارگرفته‌است‌.انتخاباتی برای اصلاح قانوناین روز‌ها در تب وتاب شعارهای انتخاباتی نامزد‌ها‌، آنچه بیش ازپیش بر آن تأکید می شود‌، ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی است که علی رغم عمر 20 ساله آن‌، نیاز به تغییرات بسیاری و به عبارتی به روز شدن آن در بحث کنترلی ساخت وسازهای کشور است‌. به روز نبودن قوانین و شیوه نامه های اجرایی یکی از معضلاتی است که بسیاری از مهندسانی که در حین انجام مسئولیت از ضعف های موجود آن انتقاد می کنند‌، حال آنکه تدوین قوانین نظام مهندسی ساختمان در دو دهه گذشته بر اساس نیاز آن سال های جامعه و بر اساس محدودیت تعداد مهندسان صورت گرفته اما اکنون با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی بیش از ۳۰۰ هزار نفر عضو دارد و ساخت وسازهای شهری منجر به رشد قابل توجه ساختمان سازی در کشور شده‌، به روز کردن قوانین با توجه به نیاز فعلی جامعه یک نیاز است‌.نحوه حرکت نامزدهای انتخاباتیبه این ترتیب نامزدهای انتخاباتی باید برای کسب آرا و دستیابی به کرسی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی اهداف خود را در جمع مهندسی مطرح کنند تا افراد با آگاهی از اهداف آنان‌، چنانچه او را لایق بدانند برگزینند‌. در این میان هر کاندیدایی بنا به صلاحدید خود میتواند به روش های مختلفی از مسیرهای قانونی و منطقی به تبلیغ به نفع خود یا گروه مؤتلفه خود بپردازد‌.حال آنکه برخی مهندسان معتقدند مهم ترین معضل انتخابات هیئت مدیره در شش دوره گذشته نبود حساسیت در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره‌، جناح بندی و... برخی افراد در انتخابات بوده‌است‌. علاوه بر آن‌، بسیاری از نامزدهای انتخاباتی در خصوص صحت و سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان معتقدند‌: بسیاری از افرادی که در انتخابات هیئت مدیره دوره‌های گذشته شرکت کردند‌، برخلاف مواد 58 و 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌، دارای تحصیلات در هفت رشته اصلی نبوده و متأسفانه فارغ التحصیلان دیگری نیز به هیئت مدیره راه یافتند‌.بر اساس این گزارش‌، از دیگر نقاط قوت هفتمین دوره از انتخابات هیئت مدیره‌ها الکترونیکی شدن انتخابات است که پیش بینی می شود در این روش امکان هرگونه سوءاستفاده به حداقل برسد‌. همچنین تأکید بر معتبر بودن عضویت در زمان اخذ رأی و منحصر کردن اعطای رأی به کارت عضویت و کارت ملی نیز از اقدامات مهم و قابل ذکر این دوره‌است که در دوره های قبل مورد بی توجهی واقع شده بود‌.تکمیل بانک اطلاعاتی جامعه مهندسان شاید یکی از مهم ترین مزیت‌های هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی به شمار آید چرا که قرار است در روند برگزاری این دوره انتخابات‌، تعداد مهندسان موجود در کشور‌، جنسیت و طیف سنی نیز به صورت دقیق بررسی شودو نهایتا یکی دیگر از مواد قانونی که در دوره های گذشته در برخی استان‌ها به آن پرداخته نشد‌، آزمایش سوءمصرف مواد مخدر است که امسال این موضوع طبق اجرای بند 2 ماده 11 قانون برای اطمینان از عدم اعتیاد داوطلبان به موادمخدر موردتوجه قرارگرفته‌است‌.تبلیغات نادرست برخی کاندیدا‌هاتبلیغات اشتباه یکی دیگر از دغدغه‌های انتخاباتی هر دوره‌است‌. در این راستا عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با انتقاد از تبلیغات برخی کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان‌، نبود اعتماد به سازمان و وعده های غیرعملی را موجب تضعیف سازمان نظام مهندسی می داند‌.به گفته رمضانی؛ یکی از چالش‌هایی که در انتخابات سازمان های نظام مهندسی ساختمان وجود دارد تبلیغات نادرستی است که برخی از کاندیدا‌ها در انتخابات نظام مهندسی ساختمان و برای کسب رأی، انجام می دهند‌. متأسفانه عده‌ای از کاندیدا‌ها برای تشویق مهندسان به حضور در انتخابات پرشور‌، قول هایی راجع به اشتغال به مهندسان می دهند که خلاف واقعیت موجود است‌.به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور؛ درصورتی که جلوی این تبلیغات سوء گرفته نشود این رویه غلط در جامعه مهندسی رواج پیدا کرده و تبعات نامطلوبی برای سازمان نظام مهندسی و حتی وزارت راه و شهرسازی ایجاد می شود‌. این قبیل تبلیغات و وعده‌ها جامعه مهندسی را به انحراف کشانده و باعث عدم اعتماد به این قشر و قوانین موجود می شود‌. اگر انتخابات سازمان های نظام مهندسی به سمت وسوی اشتغال برود از مسیر و رسالتی که بر عهده دارد دور می شود‌. در حال حاضر مشکل بیشتر استان‌ها این نوع نگاه به خدمات مهندسی است‌.وی معتقد است‌: شیوه نامه‌ها‌، دستورالعمل‌ها و قوانین سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری و به روز شدن هستند تا از موازی کاری در بخش های نظارتی و اجرایی جلوگیری شود و سازمان های اجرایی خود را مکلف به تمکین از قوانین بدانند‌.رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی می گوید‌: نگاه امروز به جامعه مهندسی و انتخابات نظام مهندسی ساختمان تأمین شغل برای مهندسانی است که هرساله از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می شوند درحالی که انتخابات نظام مهندسی استان‌ها نیازمند افرادی است که در این زمینه علاوه بر دانش‌، در کار تبحر دارند‌. در حال حاضر‌، بزرگ‌ترین دغدغه در سازمان نظام مهندسی این است که نگاه درآمدزایی نسبت به پروانه اشتغال و عضویت در سازمان نظام مهندسی وجود دارد‌.دوری از بداخلاقی های انتخاباتیمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در نخستین روزهای ثبت نام کاندیدا‌ها دراین باره تأکید دارد؛ کسانی باید در این انتخابات موردتوجه باشند که به عنوان افراد حرفه مند شناخته شده و مورد اعتماد جامعه مهندسی باشند‌. مظاهریان با تأکید بر لزوم حاکم بودن اخلاق حرفه ای بر مراسم رأی گیری و دوری از بداخلاقی های انتخاباتی، می گوید‌: تنها در این صورت است که نمایندگان منتخب مهندسان در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی استانی می توانند امور جامعه مهندسی را برای سه سال آینده نظم دهی کنند‌.اگرچه منوچهر شیبانی اصل‌، رئیس دستگاه نظارت انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی استان‌ها‌، این اطمینان را داده‌است که دستگاه نظارت انتخابات اعم از استان و کشور بر روند صحت و سلامت انتخابات این دوره از جمله امر صلاحیت نامزد‌ها نظارت کافی خواهد داشت‌. علاوه بر آن‌، این امیدواری وجود دارد که حضور آخوندی و برخی از معاونان و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی که پیش‌تر کارنامه کاری درخشانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته‌اند و خود به نقاط ضعف انتخابات دوره های گذشته آگاه هستند می تواند به هر چه سالم برگزار شدن این انتخابات کمک کند.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال