وام گرفتـــن چــــــه مشکل باز پــــرداخت محــال است | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

وام گرفتـــن چــــــه مشکل باز پــــرداخت محــال است


جدای از اقساط سنگین و بازپرداخت بیش از دو برابری تسهیلات مصوب اخیر شورای پول و اعتبار برای خرید و ساخت مسکن، حتی در مسیر دریافت آنها نیز مشکلات متعددی نظیر پیش‌شرط سپرده 40 میلیونی نزد بانک‌ها برای مدت حداقل یک سال وجود دارد. همین مشکلات موجب واکنش نمایندگان مجلس به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبارشده است.نسخه‌ای نه برای اقشار ضعیف جامعهعضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه در نظر گرفتن تسهیلات مسکن برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، گفت: وام 80 میلیونی مسکن با پیش‌شرط سپرده 40 میلیونی برای اقشار متقاضی کارایی ندارد. مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه تسهیلات مسکن برای خانه دارکردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه باید باشد، گفت: پرداخت وام مسکن به متقاضیان با پیش‌شرط سپرده 40 میلیون تومانی از نواقصی است که امتیاز خانه‌دار شدن افراد را سلب میکند.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت باید نسبت به ارائه برنامه جامع و عملیاتی برای خانه‌دار شدن افراد اقدام کند، افزود: در حال حاضر نامشخص بودن برنامه‌های دولت در حیطه مسکن یکی از معضلاتی است که به رکود در این آشفته بازار دامن زده است.این نماینده مجلس نهم، با تأکید بر اینکه نسخه فعلی پرداخت وام مسکن با سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به درد اقشار پایین جامعه نمیخورد، تصریح کرد: دولت باید بداند متقاضیان دریافت وام مسکن در کشور اقشار متوسط و ضعیفی هستند که توانایی بازپرداخت تسهیلات با سود بالا را ندارند.بنابراین دولت باید برای خانه دارکردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه طرحی منسجم و با در نظر گرفتن توان مالی آنان تدوین و اجرا کند.بائوج لاهوتی با بیان اینکه اظهارنظر در خصوص پرداخت تسهیلات 80 میلیونی وام مسکن بازار خریدوفروش و اجاره‌بها را برای افزایش نرخ‌ها داغ‌کرده است، گفت: دولت باید با شناسایی متقاضیان مسکن در کشور مطابق نیازهای آنان اقدام به پرداخت تسهیلات کند.این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به تقاضاهای انباشته‌شده مسکن در سال‌های گذشته، افزود: در حال حاضر تقاضاهای بسیاری برای مسکن در کشور داریم که با مشخص نبودن سیاست‌های دولت در خانه‌دار کردن افراد به معضل اساسی جامعه منجر شده است.عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس تاکنون بارها خواهان ارائه برنامه جامع وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و خانه‌دار کردن مردم بوده است.پرداخت تسهیلات بدون پیش‌شرطعضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از بیتوجهی دولت به تقاضاهای انباشته‌شده مسکن در کشور، گفت: پرداخت وام 80 میلیونی مسکن با بازپرداخت بیش از یک‌میلیون تومان در هر ماه و سپرده‌گذاری 40 میلیونی نقطه شکست این طرح با درآمدهای پایین اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. حمیدرضا پشنگ با انتقاد از نامشخص بودن سیاست‌های دولت در زمینه خانه دارکردن مردم،گفت: پرداخت وام 80 میلیون تومانی مسکن به متقاضیان در حالی میتواند به رفع مشکل اقشارمتوسط و ضعیف جامعه کمک کند که لازمه پرداخت آن،سپرده‌گذاری 40 میلیون تومانی نزد بانک از سوی مردم نباشد.نماینده مردم خاش و میر جاوه در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه دولت باید تسهیلات کافی برای خانه‌دار شدن مردم در نظر بگیرد، افزود: در حال حاضر شرایط در نظر گرفته‌شده برای ارائه وام مسکن ازجمله سپرده 40 میلیون تومانی نزد بانک‌ها و همچنین بازپرداخت بیش از یک‌میلیون تومان با توان مالی اقشار آسیب‌پذیر جامعه همخوانی ندارد.این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید بر اینکه دولت باید نسبت به ارائه برنامه جامعی در راستای خانه‌دار کردن مردم اقدام کند،گفت: پرداخت وام 80 میلیون تومانی با شرایط مذکور نه‌تنها کمکی به مردم نمیکند،بلکه به رشد کاذب تقاضا و درنتیجه افزایش نرخ اجاره‌بها و خرید خانه منجر میشود.وی با اشاره به‌ضرورت ساماندهی بازار مسکن برای پاسخگویی به تقاضاهای انباشته‌شده مسکن، گفت: دولت باید نسبت به تأمین مسکن قشر جوان با ارائه تسهیلات کم‌بهره اقدام کند.پشنگ با بیان اینکه دولت تاکنون برنامه مشخصی در راستای مسکن نداشته است، تصریح کرد: لازمه تدوین برنامه جامع برای مسکن شناسایی دقیق میزان تقاضا در این زمینه است که متأسفانه هنوز سیستم اطلاعاتی کافی در این خصوص در کشور نداریم.وی با اشاره به حداقل حقوق مصوب سال جاری، گفت: زمانی که حداقل حقوق کارگران 709 هزار تومان در نظرگرفته میشود،نمیتوان به موفق بودن آینده پرداخت وام مسکن با شرایط مذکور و بازپرداخت بیش از یک‌میلیون تومان امیدوار بود.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس تاکنون بارها با تشکیل جلسات مستمر با مسئولان وزارت راه و شهرسازی خواهان ارائه برنامه جامع دولت در راستای مسکن بوده اما متأسفانه هنوز هیچ برنامه مشخصی دریافت نشده است.شرایطی همخوان با جیب اقشار مرفه!عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی ساختار اعطای تسهیلات مسکن، گفت: دولت در حیطه ساماندهی بازار مسکن و همچنین خانه‌دار کردن مردم با اعطای تسهیلات دچار اشتباه در شناسایی اقشار هدف شده است. عبدالکریم حسین زاده با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی ساختار اعطای تسهیلات مسکن، گفت: در حال حاضر با نامشخص بودن برنامه دولت در حیطه مسکن، نابه سامانی بسیاری را در این حوزه شاهد هستیم.نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن در کشور بیشتر اقشار متوسط و ضعیف هستند، افزود: دولت باید با سهل گیری در پرداخت تسهیلات مسکن به افراد، زمینه ساماندهی بازار آشفته مسکن را نیز فراهم کند.این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر الگوگیری از تجارب موفق کشورهای مختلف در زمینه ساماندهی بازار مسکن، تصریح کرد: دولت باید با بهره‌گیری از نقاط قوت و همچنین تجربیات مثبت کشورهای مختلف در این حوزه به خانه‌دار شدن مردم و کاهش رکود در این حوزه کمک کند.وی با اشاره به رکود بازار مسکن و همچنین اوج‌گیری قیمت‌ها در این حوزه درنتیجه ضعف نظارت‌ها، گفت: در حال حاضر بازار مسکن در کشور ما بیش از هر چیزی در سایه ضعف نظارت‌ها دچار چالش‌های بسیار است.حسین زاده با یادآوری تشکیل جلسات مستمر در کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی به بازار مسکن، افزود: ارائه برنامه مشخص برای آینده بازار مسکن وعده وزیر راه و شهرسازی برای بهبود شرایط این حوزه بوده است.وی ادامه داد: بهترین راهکار در حوزه ساماندهی بازار مسکن توانمندسازی مردم با اعطای تسهیلات کارآمد به آنان برای خرید خانه است.حسین زاده با اشاره به اظهارات اخیر دولت در زمینه اعطای وام مسکن 80 میلیون تومانی با سپرده‌گذاری 40 میلیونی نزد بانک، تصریح کرد: اعطای این نوع تسهیلات هیچ دردی از اقشار ضعیف جامعه که توان مالی کمی دارند، درمان نمیکند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید با در نظر گرفتن رویکردها و شرایطی کارآمد از حیث عمل به تعهدات به بهبود بازار مسکن کمک کند، گفت: در نظر گرفتن رویکردی که مناسب وضعیت مالی مردم باشد لازمه خروج بازار مسکن از رکود است.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال