ايمنی در سيستم برق ساختمان | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

ايمنی در سيستم برق ساختمان


با توجه به اینكه یكی از موارد اساسی در ساختمان‌ها‌، شبكه برق است؛ چگونگی طراحی و اجرا و همچنین كیفیت اجزای به كار گرفته شده در شبكه بسیار حائز اهمیت است‌. جامعه بشری با سرعتی دور از انتظار در حال دگرگونی، تحول‌، بازسازی و نوسازی است و پذیرش این تحولات شرط اصلی حضور در جهان كنونی به شمار میآید‌. از این رو اثرات جانبی تحولات و تغییرات سریع را نیز باید پذیرفت‌. یكی از این تحولات‌، گسترش ساخت وساز‌های بلند و به تبع آن مسائل ایمنی مربوط به آنهاست‌. بیتوجهی به مسئله ایمنی میتواند به آتش سوزیهای مهیب و مشكلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از آن منجر شود‌. با توجه به رویداد‌هایی كه در كشور‌های درحال توسعه شكل میگیرند میتوان نتیجه گرفت كه در برخی از این كشور‌ها تا حادثه‌ای اتفاق نیفتد و تا جان انسان بیگناهی تهدید نشود و سرمایه‌های كلان نابود نشوند‌، به رعایت اصول ایمنی توجهی نمیشود‌. حال با توجه به اینكه در كشور خود نیز شاهد بسیاری از حوادث ساختمانی بوده‌ایم‌، زمان آن رسیده كه به مسئله ایمنی در ساخت وساز‌ها در جامعه توجه جدیتری شود و ایمنی فقط در كلاه و كفش و دستكش خلاصه نشود‌. ایمنی یكی از اركان اصلی در حفظ جان و سلامت انسان‌ها‌، نیروی كار و سرمایه‌های ملی و فردی است‌. رعایت ایمنی در ساخت وساز‌ها اكنون در مسیری قرار گرفته كه به تدریج جایگاه خود را پیدا كند و سازمان‌های اصلی و فرعی ایمنی در ارگان‌ها و سازمان آتش نشانی میتواند نقش مؤثری در كاهش تلفات انسانی و حوادث احتمالی داشته باشند‌. البته ضوابط و قوانین مطلوب به تنهایی نمیتواند سازمان‌ها و ارگان‌ها را در رسیدن به اهداف خود كمك كند‌، بلكه مشاركت و همكاری آحاد ملت لازم است تا برنامه‌های ایمنی با شكست مواجه نشوند‌. آنچه در دنیای امروز حائز اهمیت است و بودجه هنگفتی از طرف دولت‌ها‌، شركت‌ها و سازمان‌های گوناگون در سطح جهانی به ویژه كشور‌های پیشرفته برای این منظور صرف میشود‌، دستیابی به بالاترین سطح استاندارد ایمنی در مقابل انرژیهای گوناگون بخصوص انرژی الكتریكی است‌. به طور مثال كد‌های جهانی NFPA‌، NEC‌، IEC‌، DIN‌، BS و بسیاری دیگر از استاندارد‌ها‌، بخش عمده‌ای از توصیه‌های خود را به ایمنی در مقابل انرژی الكتریكی اختصاص داده‌اند تا بدین وسیله حوادث ناشی از برق به حداقل ممكن برسد‌. در این رابطه تنها كمیسیون بین‌المللی برق ده‌ها نشریه مختلف در مورد ایمنی برق منتشر میكند كه این امر گویای اهمیت قضیه‌است‌. از طرف دیگر از بعد معنوی و اخلاقی، زندگی انسان‌ها و حفظ سلامتی آنها از اهم مسائل میباشد‌، لذا وظیفه سنگینی بر دوش دست اندركاران و مسئولین طراحی (‌اجرا و نظارت بر اجرای طراحی) استاندارد‌های ایمنی میباشد‌، اما این پرسش همواره پیش میآید كه در حال حاضر وضعیت استاندارد‌های ایمنی ازنظر رعایت آن در سطح جامعه چگونه‌است‌. در حال حاضر قوانین روشن و مشخصی برای رعایت استاندارد‌های بین‌المللی ایمنی برق‌، جهت بخش اعظمی از جامعه یعنی منازل مسكونی و کارخانه‌ها وجود ندارد‌. البته در اینجا باید بخش عمده‌ای از مجتمع‌های آپارتمانی و کارخانه‌ها را كه توسط مهندسین مشاور بر اساس كد‌های بین‌المللی طراحی شده‌است از این بخش مستثنی دانست‌. راهكار‌ها اقداماتی كه باید جهت دستیابی به روش عملی و اجرایی پوشش استاندارد‌های ایمنی در ابنیه در نظر گرفته شوند عبارتند از‌: 1‌. استفاده از پریز‌های با اتصال زمین در كلیه ساختمان‌ها اعم از مسكونی، تجاری و اداری اجباری گردد‌. كنترل این مورد پس از اجرا به سهولت و بدون صرف هزینه زیادی، قابل پیگیری است‌. 2‌. قوانین و مقررات لازم در مورد رعایت ایمنی الكتریكی و آتش سوزی و ارائه نقشه تأسیسات الكتریكی برای كلیه ساختمان‌ها (‌مانند نقشه‌های معماری و سازه‌) با امضای مجاز مهندسین برق و كنترل آن توسط افراد و سازمان‌های ذیصلاح در مرحله صدور پروانه‌، در طول اجرا و در هنگام صدور گواهی پایان كار وضع شود‌. لازم به توضیح است كه در اغلب كشور‌های پیشرفته جهان‌، مفهوم پایان كار فقط كنترل عدول از میزان زیربنای مجاز و غیره نیست‌، بلكه ارگان‌های مسئول قبل از بررسی نكات ایمنی در ساختمان‌ها‌، اجازه سكونت (‌نه فقط گواهی پایان كار‌) را صادر نمینمایند‌. توصیه میشود در ایران نیز بدین صورت عمل شود‌. رعایت این موضوع به هیچ وجه غیرممکن نیست‌. 3‌. شركت‌های برق منطقه‌ای و سازمان‌های ذی ربط ایمنی، مسئول آزمایش سیستم اتصال زمین كلیه ساختمان‌ها و ابنیه قبل از وصل انشعابات برق گردند و تا قبل از دستیابی به شرایط مطلوب از اتصال انشعاب خودداری نمایند‌. 4‌. تولید پریز‌ها‌، دوشاخه‌ها و سایر تجهیزات الكتریكی و حتی واردات آنها به شدت تحت كنترل ارگان‌های مسئول قرار گیرد و جریمه‌های سنگین در صورت مشاهده نمونه‌های غیراستاندارد از هر كارخانه‌ای در نظر گرفته شود‌. 5‌. تولید تابلو‌های توزیع برق نیز به شدت تحت كنترل ارگان‌های مسئول قرار گیرد و در صورت مشاهده تخلف‌، اقدامات قانونی جهت متوقف نمودن تولید كارخانه صورت گیرد‌. 6‌. لزوم نصب كلید‌های حفاظت در مقابل نشت جریان‌، توسط ارگان‌های مسئول بررسی شده و استفاده از آنها به ویژه در آپارتمان‌ها‌، منازل مسكونی، مهدكودك‌ها و کارخانه‌ها اجباری گردد‌. ذكر این نكته نیز ضروری است كه در صورت نصب این كلید‌ها در تابلو‌های توزیع‌، عملا اجرای صحیح برق رسانی و اتصال زمین آن ساختمان و ابنیه كنترل شده و در این شرایط نیازی به كنترل از طرف شركت‌های برق منطقه‌ای احساس نمیشود‌. 7‌. كمیته‌ای متشكل از كارشناسان ارگان‌های مسئول ایمنی (‌نظیر آتش نشانی)‌، مهندسان و استادان دانشگاه‌ها تشكیل شود و مقررات واحدی تدوین نماید كه رعایت آن از طرف كلیه سازمان‌ها مانند آتش نشانی، شهرداریها‌، وزارت مسكن و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه‌، مهندسان مشاور‌، شركت‌های برق منطقه‌ای و غیره اجباری و الزامی باشد‌. به عبارت دیگر مسئولین صدور گواهی پایان كار ملزم به بررسی مطابقت تأسیسات اجراشده با مقررات فوق الذكر و صدور گواهی در صورت رعایت مقررات باشند‌. طبیعی است كه كمیته تشکیل شده میتواند با استفاده از كد‌های بین‌المللی مانند 364‌- IEC و با توجه به شرایط جوی و آب و هوایی مناطق مختلف ایران و نوع عملكرد ابنیه و ساختمان نسبت به تدوین مقررات عمل نماید‌. 8‌. نسبت به تعویض پریز‌های معمولی با پریز‌های دارای اتصال زمین در ساختمان‌های موجود و سیم كشی برای اتصال به زمین اقدام شود‌. این عمل به دلیل هزینه پایین آن قابل اجرا و پیگیری است‌. 9‌. كلید اتوماتیك كنترل نشت جریان منظور شود‌. البته این عمل به دلیل حساسیت كلید و وجود نشتیهای قابل توجه در ساختمان‌ها‌، مشكلات بسیار دارد؛ چرا كه سیم كشیها اغلب فرسوده هستند و مطابق با اصول استاندارد نیستند‌. لذا در صورت نصب كلید‌، جریان برق مرتبا قطع میشود‌. به هرحال میتوان نصب كلید را حداقل در ساختمان‌های عمومی و کارخانه‌ها اجباری نمود؛ حتی اگر به قیمت تعویض كلیه سیم كشیها تمام شود‌. باید به استاندارد‌ها و موارد ایمنی به ویژه ایمنی برق اهمیت بیشتری داد و آن را کاملا جدی گرفت‌. این عمل به مفهوم ارزش قائل شدن عملی و نه كلامی برای وجود انسان و زندگی و سرنوشت اوست‌. طبیعی است كه با رواج استاندارد‌های ایمنی برق در سطح عمومی جامعه‌، فرهنگ استفاده صحیح از ابزار الكتریكی نیز افزایش مییابد‌. چنین حركتی علاوه بر حفظ زندگی انسان‌ها‌، از نظر اقتصادی نیز به نفع بودجه عمومی كشور خواهد بود‌، زیرا از مصرف انرژی اضافی ناشی از نشت جریان و تلفات آن جلوگیری به عمل میآید‌. به علاوه آتش سوزی ساختمان‌ها و وسایل الكتریكی كه عمدتا از ضعف سیستم حفاظتی برق ناشی میشود به حداقل رسیده و در نتیجه هزینه‌های اضافی كمتری به خانواده‌ها و همین طور كشور تحمیل میشود‌. ضروری است كه این امر توسط مسئولین ایمنی و ارگان‌های مرتبط با استاندارد‌ها جدی گرفته شود و پیگیری گردد‌. متأسفانه آمار حریق‌ها و حوادث گویای این مطلب است كه درصد بالایی از حریق‌ها و حوادث‌، ناشی از سیستم برق غیر استاندارد است‌. لذا دستیابی به استاندارد‌های ایمنی مناسب در سطح جامعه اجتناب ناپذیر می باشد.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال