سرپنـــاه سازان بی سرپنـــاه | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

سرپنـــاه سازان بی سرپنـــاه


گروه ساخت وساز‌: خسته از نامهربانی روزگار و بیسرانجامی کنار جوی آب نشسته و به آینده‌ای که بهتر از امروز نیست‌، میاندیشد‌. میداند که اگر چند روزی بیکار باشد‌، حتی به شام شب هم محتاج خواهد بود و ادامه تحصیل فرزندانش غیرممکن است‌. به محض اینکه کارفرمایی را در اطراف میدان میبیند‌، سریع سراغش میرود تا هر جور شده امروز را بیکار نماند اما وضعیت دیگران هم بهتر از او نیست و با کمترین دستمزد‌، کارفرما را راضی میکنند‌. صحبت از کارگران ساختمانی است که در بدترین شرایط ممکن کار میکنند و متأسفانه صدایشان در هیاهوی روزگار گم میشود‌. کارگرانی که برای تمام مردم سرپناه میسازند اما خود‌شان نه سرپناهی دارند و نه پناهی. آخرین و اولین انتخاب کارگری ساختمان شغلی است كه حتی در فهرست مشاغل غیررسمی هم جا و مكان مشخصی ندارد و آخرین انتخاب مردانی است كه برای تأمین معاش خود و خانواده‌، «درمانده» میشوند‌. آخرین انتخابی كه درواقع‌، نخستین انتخاب است. وقتی از هیاهوی بیكاری در شهر و دیار خود‌شان فرار کرده‌اند و از كنج پناهی كه در پایتخت جسته‌اند هم‌، تصویر متفاوتی نمیبینند و چاره‌ای جز «كارگر شدن» ندارند‌. آن هم در حرفه‌ای كه به علت خساست كارفرما‌ها در تأمین هزینه الزامات ایمنی، روی بالاترین پله آمار تلفات جانی نیروی كار ایستاده‌است‌. كارگری ساخت وساز‌، مهارت زیادی لازم ندارد جز آنكه بلد باشند حداقل‌های مزایا و حرمت انسانی را بپذیرند و از هر امید به ارتقا و پیشرفت دل بكنند‌. شغلی كه نهایتش، اگر ماندگار شوند و سالم بمانند‌، میرسد به «استاد بنایی» كه آن هم باز بیآتیه‌است‌. شغل بیآینده كارگران ساختمانی نه فقط در ایران كه در تمام كشور‌ها‌، بیشترین قربانیان حوادث شغلی هستند اما با دو تفاوت عمده؛ در باقی كشور‌ها‌، 25 درصد از هزینه ساخت وساز برای تأمین ایمنی كارگران هزینه میشود و 17 درصد حوادث شغلی برای كارگران ساختمان اتفاق میافتد‌، اما در ایران فقط 5 درصد هزینه ساخت پای الزامات حفظ امنیت نیروی كار میرود و به همین دلیل 50 درصد حوادث شغلی در ایران مربوط به كارگران ساختمانی است‌. كارگرانی كه از مزایای قانونی بیبهره‌اند و شغلی را به ناچار پذیرفته‌اند كه بازنشستگی و تأمین آتیه در سال‌های كهنسالی هم در ادبیاتش جایی ندارد‌. بااین حال فعالان عرصه كارگری معتقدند؛ علت اصلی پایمال شدن حق كارگران ساختمانی و محرومیت آنها از بیمه بازنشستگی طی سه دهه گذشته‌، طمع كارفرمایان و حمایت‌های برخی نمایندگان در ادوار مجلس بوده كه با مسكوت گذاشتن قوانین‌، سنگ اندازی در مقابل قوانین موجود یا تلاش برای منفعل كردن قوانین انتفاعی برای كارگران ساختمانی تلاش کرده‌اند حداقل مزایای موجود را همچنان در چاله بیندازند تا بیرون كشیدن پیكر نحیف و زخم خورده این تعهدات‌، اجرای آن را دشوار یا غیرممكن كند‌. قانون چه میگوید‌؟‌! وجود قرارداد کار از اولیه‌ترین و بدیهیترین لوازم تعریف روابط میان کارفرما و کارگر است‌. این در حالی است که کارگران ساختمانی از این مهم محروم بوده و جای بسی تأسف است که بگوییم کارگران ساختمانی حتی از نعمت داشتن قرارداد موقت نیز محروم هستند‌. همچنین با استناد به ماده 148 قانون کار‌، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف اند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، کارفرمایان مشمول جریمه میگردند‌. بنا به تعریف کارگاه‌های مشمول قانون کار‌، کارگاه‌های ساختمانی حتی با تعداد کارگران کمتر از 10 نفر نیز مشمول این ماده قانونی هستند و بیمه نمودن کارگران ساختمانی از وظایف کارفرمایان این کارگاه‌ها است‌، اما متأسفانه کارفرمایان تاکنون با توجیهاتی نظیر فصلی بودن کار ساختمانی هرگز قانون کار را مانند سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی در کارگاه‌های ساختمانی اجرا نکرده‌اند و این ضعف بنیادی مشکلات متعددی نظیر کیفیت نامناسب ساختمان‌سازی، عدم نظارت پذیری مؤثر به دلیل غیرحرفه‌ای بودن مالکان و مجریان و همچنین وضعیت نامناسب کارگران ساختمانی به وجود آورده‌است‌. در بسیاری موارد‌، ساختمان‌سازی توسط دستگاه‌های دولتی به پیمانکاران واگذار میگردد و در قرارداد‌های مربوطه تمامی هزینه‌های رفاهی کارگران به پیمانکاران پرداخت میگردد‌. ازآنجاکه مفاد قانون کار از قواعد موکد است و رعایت آن برای کلیه کارفرمایان اجباری است‌، بنابراین دستگاه‌های دولتی زمانی که از خدمات اشخاص مشمول قانون کار استفاده میکنند‌، حتما بایستی خود مقررات قانون کار را درباره آنان اعمال نمایند و زمانی هم که کار را به صورت مقاطعه به پیمانکار واگذار میکنند باید طبق ماده 13 قانون کار‌، پیمانکار را در قرارداد ملزم و مکلف به رعایت قانون کار درباره کارگران تحت امر بنماید‌، در غیر این صورت خود پاسخگوی آثار و عوارض بعدی خواهند بود‌. لکن پیگیریهای مربوطه توسط دستگاه‌های دولتی در خصوص وضعیت کارگران گویای این واقعیت است که وضعیت کارگران ساختمانی شاغل در پروژه‌های دولتی نظیر دیگر کارگران ساختمانی رضایت بخش نیست‌. حداكثر اقدامی كه كارفرما برای فرار از گیر و گره‌های سلیقه‌ای بازرسان اداره كار انجام میدهد درست كردن یك فهرست بیمه 20‌، 30 نفره بدون نام است تا هر وقت كارگری دچار سانحه شد‌، بتواند بدون آنكه از جیبش ریالی خرج كند‌، كارگر را به دست بیمه بسپرد و مخارج مداوا و تاوان دوران نقاهت كارگر را از جیب بیمه تأمین كند‌. بهانه‌ای به نام گران شدن مدت‌ها لابی کارفرمایان با برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس با این توجیه که اجرای قانون کار در کارگاه‌های ساختمانی باعث رکود صنعت ساختمان و گرانی میشود‌، باعث شد تا قانون در مورد کارگران اجرا نگردد اما همه میدانیم که قیمت مسکن نسبت به سال‌های گذشته چندین برابر شده و اتفاقا آب از آب تکان نخورده‌است‌. بنابراین باید بپذیریم که گران شدن تنها بهانه‌ای برای تصمیمات غلط برخی از مسئولان است‌. مرور تاریخ نشان میدهد كه كارگر ساختمان هیچ گاه بخت بهره از بیمه اجتماعی و چشیدن طعم ابلاغ حكم بازنشستگی و دریافت حقوق دوران كهولت را نداشته‌است‌. سال 1385‌، عبدالرضا مصری، وزیر وقت رفاه و تأمین اجتماعی با استناد به مصوبه دولت‌، لایحه‌ای به مجلس ارائه داد كه لزوم بیمه بازنشستگی و اجتماعی برای كارگران ساختمان را مؤکد میکرد‌. بیمه‌ای كه با آمد و رفت‌های فراوان‌، در سال 1387 به تصویب و ابلاغ نهایی رسید و از مهرماه 1389 هم به اجرا درآمد و جمع قابل توجهی از كارگران ساختمانی( حدود 800 هزار نفر‌) برای نخستین بار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند اما در ادامه باز هم سازمان تأمین اجتماعی با مطرح کردن مواردی مانند اینکه برخی از مشاغل به نام کارگر ساختمانی از این بیمه سوءاستفاده میکنند یا تعداد بیمه شدگان باید در هرسال سهمیه بندی شود‌، سنگ بزرگی جلوی اجرای آن گذاشتند که به هر ترتیب امیدواریم با تلاشی که برخی نمایندگان مجلس نهم برای تصویب «قانون رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی» برداشتند‌، این قشر زحمت کش به حق طبیعی خود که همان بیمه‌، داشتن قرارداد و تأمین ایمنی از سوی کارفرماست‌، برسند‌.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال